کد خبر: 321242 A

یک فعال صنفی کارگری در یزد:

دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران استان یزد گفت: اموال سازمان تامین اجتماعی از جمله بدهی کلان دولت به سازمان متعلق به تمامی بیمه‌شدگان سازمان و حق‌الناس است که دست‌اندازی به آن تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست.

«محمدقاسم رضایی» با انتقاد از اصرار وزیر بهداشت در اقدام درمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت گفت: هدف برنامه‌ریزان این سناریو ،حذف بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و نه کیفیت درمان است.

دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران استان یزد با اشاره به عملکرد وزارت بهداشت در سال‌های گذشته گفت: در گذشته درمان سازمان تامین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته بود که نه تنها مشکلات درمان بیمه‌شدگان مرتفع نگردید بلکه بعضی از اموال سازمان تامین اجتماعی نیز که متعلق به بیمه‌شدگان بود به فنا رفت.

وی با اشاره به بدهی بیش از یکصد هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزود: پرداخت این بدهی می‌تواند خدمات سازمان به بیمه‌شدگان را در تمام زمینه‌های درمانی و حمایتی رونق بخشد. حال آنکه اگر وزارت بهداشت در ادغام درمان سازمان در وزارت بهداشت موفق شود نه تنها خیال دولت از این بدهی کلان راحت خواهد شد بلکه با وضعیت موجود در بخش درمان مشکلاتی که در گذشته وجود داشت با افزایش تعرفه‌های پزشکی و ... صدچندان خواهد شد.

رضایی افزود: هر کس مالک دسترنج و حاصل تلاش و اندوخته‌های خود می‌باشد و به همین دلیل است که جامعه کارگری نسبت به تاراج رفتن اموال و منافع درمانی خود حساسیت نشان می‌دهد.

وی ضمن انتقاد از عملکرد مسئولیت سازمان در گذشته یادآور شد عدم حضور و نظارت نمایندگان دلسوز جامعه کارگری در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان تامین اجتماعی و منابع مالی متعلق به خود موجب ایجاد مشکلاتی شده که هم اکنون در بخش‌های درمانی، معیشتی و رفاهی گریبانگیر بیمه‌شدگان می‌باشد.

دبیر کانون تاکید کرد: روز 29 آبان فرصت مناسبی را در پیش روی بیمه شدگان قرار داده تا قدرت خود را برای حفظ دستاوردهای به حق من جمله قانون کار، قانون الزام و همچنین استقلال مالی و درمانی سازمان تامین اجتماعی به نمایش بگذارند.

ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر