کد خبر: 325825 A

یک فعال صنفی کارگران ساختمانی شهریار:

دبیر انجمن صنفی کارگران ساختمانی بنایان سفت کار شهرستان شهریار می گوید: بهتر است مسئولان در مسائل مرتبط با منافع جمعی کارگران، پاسخگوی تشکل ها باشند.

«کاظم احمدیان»، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بنایان سفت کار شهرستان شهریار، با بیان این که در قانون اختیارات و وظایف انجمن های صنفی کارگران کاملا مشخص است، در گفتگو با ایلنا گفت: در ماده 131 قانون کار و در دستورالعمل های اجرایی معاونت روابط کار،   روند ایجاد انجمن های صنفی و جایگاه آنها کاملا قید شده اما در عمل،  شاهد به رسمیت نشناختن حق نمایندگی انجمن ها و نادیده گرفتن آنها و یا ایجاد محدودیت ها بر سر راه آنها هستیم.

احمدیان، با انتقاد از عملکرد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی گفت: مسئولان پاسخگوی ما نیستند.

وی با اشاره به مکاتبات مکرر انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهریار با معاونت روابط کار وزارت کار گفت: ما در طول ماههای گذشته در خصوص مشکلات و مصائب انجمن صنفی کارگران بنا در شهریار، چندین بار با معاونت روابط کار مکاتبه کردیم که متاسفانه  تمام این مکاتبات تا کنون بی پاسخ مانده است.

وی با بیان این که مقامات مسئول نه کتبی و نه حضوری مشکلات ما را رسیدگی نمی کنند،  ادامه داد: با وجود این که  ما تشکل صنفی قانونی و نماینده کارگران هستیم، علیرغم مراجعات مکرر،  تا کنون به ما اجازه  ملاقات حضوری با  معاونت روابط کار وزیر کار را نداده‌اند.

این فعال صنفی کارگران ساختمان با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی سازمان شهریار گفت: این سازمان با انجمن های صنفی کارگران ساختمان شهریار همکاری نمی کند.

وی در همین رابطه افزود: در خصوص اعراض اشتغال کارگران ساختمانی، استعلام از انجمن های صنفی لازم است که در عمل سازمان تامین اجتماعی این کار را انجام نمی دهد و یا در رابطه با بیمه کارگران ساختمانی شهریار، هیچ اطلاعات یا مستنداتی در اختیار انجمن های صنفی قرار  نمی گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به این که بیمه کارگران ساختمانی در کشور سهمیه بندی شده است، ما به عنوان یک تشکل صنفی اطلاعاتی از میزان سهمیه اختصاصی به کارگران ساختمانی شهریار نداریم.

کارگران ساختمانی انجمن های صنفی کارگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر