کد خبر: 334738 A

با خلف وعده سازمان مدیریت و وزارت نیرو:

جلسه امروز عصر در سازمان مدیریت، برای پیگیری مطالبات کارگران پست های فشار قوی برق به دلیل عدم حضور نمایندگان وزارت نیرو و سازمان برنامه برگزار نشد.

اعضای شورای کارگران اپراتوری برق در تماس با ایلنا  از برگزار نشدن جلسه امروز عصر برای پیگیری مطالبات کارگران خبر دادند.

این فعالان گفتند: این چندمین بار است که جلسات مشترک کارگران با نمایندگان نهادهای مسئول لغو می شود و این بر نارضایتی کارگران افزوده است.

این کارگران افزودند: با وجود اینکه نمایندگان اپراتور پستهای فشارقوی برق کیلومترها راه را در این شرایط بد جوی پیموده و خود را به تهران رساندند  اما بعد از کلی معطلی مقابل سازمان مدیریت جلسه برگزار نشد و برگزاری آن به زمانی نامعلوم موکول شد.

به گفته این فعالان هدف مسئولان از لغو پیاپی جلسات،  ایجاد خستگی در کارگران و ناامید کردن آنها از پیگیری مطالبات است که بنا بر گفته های این کارگران در صورت عدم برگزاری جلسه تا هفته آینده، دوباره تجمع صورت خواهد گرفت.

کارگران وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر