کد خبر: 337779 A

مدیرعامل کارخانه پلی اکریل اصفهان:

کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان از اجبار کارفرما به دریافت وام بانکی جهت دریافت مطالبات مزدی خود خبر می دهند.

جمعی از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان در شهرستان مبارکه در تماس با ایلنا از اصرار کارفرما به دریافت وام بانکی توسط کارگران خبر می‌دهند.

به گفته این کارگران، دو هفته پیش کارفرما با ارسال بخشنامه‌ای کارگران را موظف نمود که جهت دریافت دستمزدهای ماهانه در بانک رسالت حساب افتتاح نمایند. اما پس از مراجعه به بانک، کارگران با فرم‌های سفید امضا جهت دریافت وام مواجه می‌شوند.

از قرار معلوم پس از مراجعه کارگران به نمایندگان کارفرما به آن‌ها گفته می‌شود که ملزم به امضای فرم‌ها و دریافت وام ماهانه به اندازه مبلغ دستمزد خود هستند.

این کارگران افزودند: کارفرما در صدد پرداخت مطالبات مزدی کارگران توسط وام بانکی است که این عمل غیر قانونی به مقروض شدن کارگران و ایجاد دیون بانکی برای آن‌ها می‌انجامد.

به گفته این کارگران این عمل کارفرما با اعتراض همکاران آن‌ها روبرو شده است و تا کنون بسیاری از کارگران از امضای فرم‌های دریافت وام خودداری کرده‌اند.

در همین رابطه اداره کار شهرستان مبارکه نیز در سیزدهم دی ماه با ارسال نامه‌ای خطاب به کارفرمای شرکت پلی اکریل به این رویه غیر قانونی اعتراض و خواستار پایان دادن به آن شده است.

در بخشی از نامه ارسالی اداره کار آمده است: براساس ماده ۳۷ قانون کار کارفرما موظف به پرداخت ماهیانه دستمزد پرسنل می‌باشد و اجبار کارگران به دریافت وام غیر قانونی است.

کارگران پلی اکریل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر