کد خبر: 345251 A

به موازات طرح کمیسیون اجتماعی مجلس:

سازمان مدیریت و برنامه طرح کارگر دائم اپراتورهای پست های فشار قوی را به موازات طرح کمیسیون اجتماعی مجلس دنبال می کند.

به گزارش ایلنا، سازمان مدیریت و برنامه قرار است طرح تبدیل قراردادهای اپراتورهای پست های فشار قوی برق را دنبال کند.

به گفته اعضای شورای اپراتوری کارگران پست های فشار قوی، وزارت نیرو یک طرح توجیهی مبنی بر تبدیل قراردادهای این کارگران به سازمان مدیریت تحویل داده است.  

سازمان مدیریت با توجه به این طرح توجیهی، قرار است کارگر دائم شدن اپراتورها را در دستور کار قرار دهد.

این تبدیل وضعیت قرار است توسط شورای عالی اداری سازمان مدیریت پیگیری شود.

این طرح به موازات طرح  یکسان سازی حقوق و مزایای اپراتورهای برق که در کمیسون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است، دنبال خواهد شد.

 

کارگران وزارت نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر