کد خبر: 345286 A

انجمن های صنفی کارگران ساختمانی شهرستان نیشابوربا ارسال نامه ای خطاب به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی، نسبت به عملکرد اداره کل تامین اجتماعی شهرستان نیشابوراعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، جمعی از نهادهای صنفی کارگری شهرستان نیشابور با ارسال نامه ای خطاب به مدیر کل سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی، نسبت به عدم همکاری اداره کل تامین اجتماعی شهرستان نیشابور با این نهادهای صنفی کارگری اعتراض کردند.

نویسندگان این نامه با یادآوری اینکه  اداره تامین اجتماعی نیشابور به صورت سلیقه ای وخارج از چار چوب های قانونی  با انجمن های صنفی کارگری در بخش ساختمان برخورد می کند افزودند: بصورت مشخص  واحد نام نویسی  این اداره هیچ اهمیتی برای  نهاد های صنفی کارگران ساختمانی قائل نیست و آنها را به رسمیت نمی شناسد.

به گفته آنان  انجمن های صنفی کارگری براساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی قشر کارگری و صنعت ساختمان تاسیس شده‌اند، و سازمان تامین اجتماعی هم باید در همین راستا با دستورالعمل‌های اداری به شعب تعامل و همکاری مناسب با انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی داشته باشند اما متاسفانه اداره تامین‌اجتماعی شهرستان‌ نیشابور به موانع‌سازی ساختگی کرده که سبب نقض استقلال و آزادی انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی در شهرستان نیشابور شده‌است.

در بخش پایانی این نامه آمده است: ضمنا طبق  دستورالعمل‌های اداری معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و قانون آیین‌نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف اختیارات انجمن‌های صنفی کارگری ساختمانی کاملا شفاف کرده  است و همچنین کشور جمهوری اسلامی ایران قوانین و مقررات سازمان بین‌الملل کار در خصوص استقلال و آزادی انجمن‌های صنفی را پذیرفته و متعهد گردیده است. بدین حال از مقام عالی سازمان تامین اجتماعی درخراسان رضوی تقاضای رفتار قانونی با اداره تامین اجتماعی شهرستان نیشابور را داریم.

سازمان تامین اجتماعی کارگران ساختمانی نیشابور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر