کد خبر: 352824 A

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور:

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور گفت: وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار باید زمینه برگزاری جلسات تعین مزد را برمبنای محاسبات کارگروه ویژه مزد فراهم کند.

«علی اصغر بیات» درباره افزایش مزد سال ۹۵ گفت: باید افزایش مزدی براساس قانون و در شأن جامعه کارگری باشد زیرا نتیجه افزایش مزد فقط متوجه کارگران شاغل نیست بلکه این افزایش بر مستمری بازنشستگان نیز تاثیر دارد.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور افزود: بی‌تفاوتی دولت و کارفرمایان نسبت به هزینه سبد معیشت خانوار کارگری مطابق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار طی سالهای گذشته باعث شکاف و عقب ماندگی بزرگی در دستمزد کارگران و به تبع آن مستمری بازنشستگان شده که جبران آن فقط با زمان بندی مناسب و تعیین مزدی عادلانه صورت می‌گیرد.

 وی با تأکید کرد: وضعیت مزدی کارگران به تحول نیازمند است و تا زمانی که دولت برای جبران سال‌ها عقب ماندگی مزدی کارگران تدبیری نیندیشد هرچقدر هم مزد افزایش داشته باشد بازهم خانوار کارگری توان فراهم کردن حداقل‌های اولیه را نخواهند داشت.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور افزود: اگر دولت که کارفرمای بزرگ است با افزایش مزد عادلانه در جهت کاهش شکاف مزدی گامی برندارد کارفرمایان خصوصی نیز به تبعیت از دولت و در جهت منافع خود باز هم افزایش مزد عادلانه و در شأن کارگران را سرکوب می‌کنند.

بیات افزود: نمی‌توان فراموش کرد که دولت تدبیر و امید در شعارهای انتخاباتی خود از بهبود شرایط معیشتی کارگران سخن می‌گفت و اکنون که تحریم‌ها برداشته شده و دولت اندکی فراغ بال یافته می‌تواند از منابع آزاد شده و گشایش فضای اقتصادی در جهت رونق اقتصادی و بهبود تولید و افزایش بهره وری کارگر با افزایش مزد به شعار‌هایش عمل کند.

وی تاکید کرد: دولت نباید در جلسات تعیین مزد فقط به وجه کارفرمایی خود تکیه کند، زیرا دولت در وجه حاکمیتی طبق قوانین موظف است رفاه نسبی را برای عموم مردم فراهم کند که این رفاه با مزدی مناسب با هزینه‌های معاش می‌سر می‌شود.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور تصریح کرد: اگر در سال ۹۵ افزایش مزدی منطقی و مطابق با میزان نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مهم‌تر از آن براساس هزینه‌های سبد خانوار حدود چهارنفری کارگران تعیین شود کارگران بعد از سال‌ها می‌توانند با آرامش از دغدغه‌های زندگی با دولت و کارفرمایان در رونق اقتصادی همگام و همراه شوند.

بیات افزود: اکنون زمان مناسبی برای تحول مزدی کارگران است اگر تصمیم این تحول در جلسات شورای عالی کار نسبت به مزد سال ۹۵ گرفته شود بازنشستگان نیز از این تحول بی‌بهره نمی‌مانند زیرا مطابق افزایش مزد کارگران شاغل، سازمان تامین اجتماعی نیز طبق قوانین مبلغی بر مستمری بازنشستگان می‌افزاید.

دستمزد95
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر