کد خبر: 358907 A

در روزهای گذشته اعتراضات گروههای مختلف مردم فرانسه علیه اصلاحات پیشنهادی قانون کار ادامه داشته است.

به گزارش ایلنا، اعتراضات کارگران و مردم فرانسه علیه پیش نویس جدید قانون کار همچنان ادامه دارد.

این اعتراضات که روز پنج شنبه هفته گذشته با فراخوان اعتصاب عمومی اتحادیه‌های کارگری آغاز شد، در روزهای بعد به شیوه‌های گوناگون همچنان ادامه یافت.

در تظاهرات خیابانی روز پنج شنبه بیش از یک میلیون نفر شرکت کردند و این اعتراض گسترده، بسیاری از خطوط حمل و نقل شهری و برخی از مدارس پاریس را به حالت تعطیل درآورد.

در اعتراضات روزهای گذشته، اقشار و گروههای مختلف مدنی از جمله دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و کارمندان دولت نیز به کارگران معترض پیوستند.

معترضان ۴ شب متوالی را به نشانه اعتراض در میدان‌های شهر پاریس در چادر‌ها به صبح رساندند که این حرکت اعتراضی در مواردی با برخورد نیروهای پلیس فرانسه روبرو شد.

اتحادیه‌های کارگری فرانسه معتقدند، اصلاحات پیشنهادی دولت سوسیالیست فرانسه و تغییرات قانون کار، ضد کارگری است و بر اساس منافع کارفرمایان تدوین شده است.

 

کارگران فرانسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر