کد خبر: 359673 A

مرکز آمار ایران بتاریخ18فروردین چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال1394 را منتشرکرد. بنا بهمین گزارش، بررسی نرخ بیکاری نشا ن می دهد که 11 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند.

به گزارش ایلنا، روز 18 فروردین ماه، مرکز آمار ایران چکیده نتایج آمارگیری نیروی کار سال 1394 را منتشر کرد.

بررسی نرخ بیکاری نشا ن می دهد که  11 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است. میانگین نرخ بیکاری در سال 1393 معادل 6/10 درصد بود که میزان بیکاری سال 1394 رشد 4/0 درصدی نسبت به آن داشته است.

نرخ بیکاری جوانان 15تا24 ساله حاکی از آن است که 26.1 درصد از جمعیت فعال 15 تا24 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی، بیش‌تر بوده است.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کل نسبت به سال 1393، 0.9 درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله کل نسبت به سال 1393 ، 1.4 درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی(نرخ فعالیت)، نیز نشان می‌دهد که 38.2 درصد جمعیت در سن کار(10 ساله و بیش‌تر)، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی کل (نرخ فعالیت) نسبت به سال 1393، یک درصد افزایش یافته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده‌ اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 49.4 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 32.5 درصد و کشاورزی با 18 درصد قرار دارند.

براساس این گزارش،بخش صنعت کاهش2/1درصدی و بخش خدمات رشد1/1درصدی و بخش کشاورزی رشد1/0 درصدی نسبت به سال1393داشته اند.

متن کامل گزارش در این آدرس موجود است.

 

 

ایران بیکاری شاخص کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر