کد خبر: 368416 A

یک فعال صنفی پرستاران:

یک فعال صنفی پرستاران می گوید: طرح تحول نظام سلامت باعث وارد آمدن فشار و آسیب بیش از پیش به پرستاران گردیده و در عوض هیچ حمایتی از این گروه موثر بهداشت و درمان کشور، صورت نگرفته است.

«حسین علی نسایی»، عضو شورای عالی نظام پرستاری در گفتگو با ایلنا در رابطه با ناکارآمدی های طرح تحول نظام سلامت و تبعات منفی آن بر جامعه پرستاری گفت: طرح تحول منجر به افزایش بار کاری پرستاران که شامل کارشناسان پرستاری، کارشناسان  اتاق عمل، هوشبری، فوریتها و بهیاران شده است و این مساله  فشار و آسیب بیش از پیش به این گروه وارد کرده است.

وی افزود: این در حالست که هیچ برنامه مناسبی برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات جامعه پرستاری در این طرح، در نظر گرفته نشده است.

این فعال صنفی پرستاران ادامه داد: حتی چند صد تعرفه ناقابل پرستاری هم اجرایی نشد و به نظر  میرسد علت اصلی آن همپوشانی منافع پزشکان با این تعرفه هاست. تعدادی از تعرفه های پزشکی جزء شرح وظایف پرستاران است و توسط پرستار انجام میشود ولی متاسفانه  تعرفه آن به پزشک پرداخت می شود.

علی نسایی از رشد طبقه بیش از حد اشرافی در جامعه به عنوان دستاورد اجرای طرح تحول اشاره کرد و گفت: طرح تحول سلامت به دلیل افزایش سرسام آور درآمد متخصصان پزشکی منجر به افزایش بیش از پیش شکاف درآمدی آنها نسبت به متوسط درآمد افراد جامعه و حتی سایر تحصیلکردگان شده است  و این شکاف قابل توجه منجر به ایجاد طبقه ای بیش از حد اشرافی در جامعه خواهد شد.

وی ادامه داد: این طبقه  با قدرتی که از این ثروت بدست می آورد، می تواند در سایر حوزه های قدرت برای جذب منافع بیشتر نفوذ کرده و ایجاد فساد نماید. از موارد این نفوذ می توان به خدمت گرفتن و استیلا بر رسانه ها ، نفوذ در مراجع تصمیم گیری کشورو  نفوذ در سایر حوزه های اقتصادی و صنعتی کشور اشاره کرد و این می تواند بسیار خطرناک باشد.

این فعال صنفی پرستاران با تاکید بر نقش نظارتی دولت در جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی گفت: در همه کشورهای پیشرفته،  دولتها سعی میکنند حمایت از اقشار آسیب پذیر را در بالاترین اولویت قرار دهند و پس از آن ، درآمدهای بیش از حد در برابر آورده کم را نیز کنترل کنند که متاسفانه این امر توسط مسئولان ایران به فراموشی سپرده شده است.

علی نسایی در پایان به لزوم بازنگری در اجرای طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و گفت: پاسخگویی به مطالبات انباشته پرستاران و کادر درمان بایستی در دستور کار دولت و مجلس نشینان قرار بگیرد، در غیر این صورت، به هیچ وجه  بهبود کیفی در سطح خدمات درمانی ارائه شده به مردم اتفاق نخواهد افتاد.

کارگران درمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر