کد خبر: 368440 A

کارگران روز مزدی وحجمی «صنایع شیر پگاه تهران» خواستار مستقیم شدن قراردادهای کار خود شدند.

منابع کارگری ایلنا در صنایع شیر پگاه تهران با اعلام این خبر گفتند: حدود ۲۲۰کارگر روز مزدی و ۱۲۰ کارگر حجمی هستیم که سالهاست زیر نظر پیمانکاران مختلف مشغول کاریم.

این کارگران که عقیده دادند به واسطه حضور پیمانکار دریافتی‌های آنها به نسبت سایر کارگران کاسته شده است، می‌گویند: جدا از مشکل ناکافی بودن دستمزد دریافتی آنها با مشکل تهدید امنیت شغلی نیز مواجه هستیم چنانچه بطور مشخص در واپسین روز‌های سال گذشته (۹۴) پیمانکار،  حدود ۳۰ کارگر حجمی را پس از اتمام قرار داد کار اخراج کرد.

کارگران صنایع شیر پگاه تهران خواستار آن هستند تا مدیریت این واحد صنعتی در مقام کارفرمای اصلی در راستای اجرای طرح‌های مستقیم شدن قراردادهای کاری کارگران پیمانکاری با آن‌ها قرارداد مستقیم کار منعقد کند.

به گفته آنان طی چند سال گذشته مدیریت فعلی کارخانه طرح جایگزینی نیروی کار روز مزدی وحجمی کارخانه را به جای نیروی کار بازنشسته در دست گرفته است.

به گفته این کارگران در حال حاضر بیش از یکسال از حضور آخرین پیمانکار نیروی انسانی در کارخانه شیر پگاه تهران می‌گذرد وعلارغم اینکه با هر یک از کارگران قرا داد‌های یکساله بسته است اما کارگران حجمی وروز مزدی هیجگاه احساس امنیت شغلی نمی‌کنند.

کارگران تهران کارگران صنایع شیر پگاه تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر