کد خبر: 368621 A

روز گذشته اتفاق افتاد:

روز گذشته حدود ۴۰۰ نفر ازکارگران نی بر مجتمع کشت‌و صنعت هفت تپه در اعتراض به آنچه محقق نشدن مطالبات بیمه‌ای خود از سوی کارفرماعنوان می‌کردند در محوطه کارخانه مقابل ساختمان اداری تجمع کردند.

در این زمینه یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی روز گذشته کارگران به ایلنا گفته است: دلیل اعتراض امروز کارگران نی بر وصول نشدن حدود ۱۰ میلیارد حق بیمه فصول بیکاری سالهای ۶۸ تا ۹۲ کارگران فصلی است که پس از سالهای هنوز پرداخت نشده است.

او با بیان اینکه در این خصوص نیزدولت مصوبه‌ای را در سال ۹۳ بدنبال اعتراضات کارگران نی‌بر دو مجتمع نی شکر هفت تپه و کارون شوش‌تر در خوزستان وتهران صادر کرده است افزود: در آن مصوبه برای برطرف شدن مشکل فاصله بیمه‌ای کارگران نی بر مجتمع نی شکر هفت تپه دولت ۲۵ میلیارد تومان اختصاص داد که ۱۵ میلیون از آن وصول شد وتعداد زیادی از کارگران بازنشسته شدند.

او با بیان اینکه در صورت پرداخت مابقی حق بیمه  فصول بیکاری کارگران حدود ۳۳۶ کارگر از مجموع ۴۵۰ کارگرنی بر در این مجتمع بازنشسته می‌شوند افزود: با این حال پس از گذشت دو سال از تصویب این مصوبه  هنوز پرداخت مابقی حق بیمه فصول بیکاری کارگران مشخص نیست.

به گفته وی وجود فاصله بیمه‌ای در سوابق این کارگران به آن دلیل است که به دلیل امکان برداشت محصول نی‌شکر تنها در نیمی از سال، کارگران نی‌بر به صورت فصلی مشغول به کارند و به همین دلیل حق بیمه آنان نیز تنها نیمی از سال پرداخت می‌شود.

او با بیان اینکه یکی دیگر از خواسته‌های صنفی کارگران نی بر در اجتماع دیروز، ادامه همکاری کارگرانی بر در ایام بیکاری است در خاتمه اظهار داشت: کارگران نی بر که به صورت فصلی کار می‌کنند می‌خواهند کارفرما در ایام بیکاری که بیمه آنان نیز پیشاپیش پرداخت شده است آنان را در بخشهای دیگر بکار گیرد.

گفتنی است کارگران نی بر در فصل بیکاری مبالغی را به صورت امانت در اختیار کارفرما قرار می‌دهند تا حق بیمه آنان را در فصول بیکاری پرداخت کند.

 

کارگران خوزستان کارگران نی بر مجتمع نیشکر هفت تپه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر