کد خبر: 368629 A

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران :

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اعتقاد دارد که طبقه کارگر ایران به دو علت عدم تامین مادی و تامین اجتماعی و عدم احترام در خور اجتماعی در بهت و تفکر غرق است و بدون "نشاط بایسته" زیست می‌کند.

«علی محمد عزیزی» در گفتگو با ایلنا با تاکید بر اینکه باید از تعارفات کم کنند  و به این بیاندیشند که چگونه دلخوشی کارگران را فراهم کنند، اظهار داشت:‌ کرامت کارگر زمانی محقق می شود که معیشتشان تامین باشد و برابر با شان و منزلت وموقعیت اجتماعی تامین باشد.

رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان ایلام افزود: باید بپذیریم در شرایط موجود قشر کارگر از عدم برابری درآمد و هزینه در آزار  و رنج است از این رو عدم براورده کردن نیاز در حد مناسب موجب ضعف و فتور و خدایی ناخواسته لغزش است.

عزیزی افزود: در کنار تامین مادی و تامین اجتماعی کارگران باید از امنیت شغلی برخوردار باشند امنیت شغلی تا آرامش برای آنها و خانواده تحت تکفل انها فراهم شود از این رو پیشنهاد من این است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مرکز پژوهش های مجلس  از منظر یک مساله یا پروژه  به تامین مادی و تامین اجتماعی انان نگاه کرده و راه حلی عملیاتی و کاربردی متناسب با شرایط روز و درشان پیدا و اجرا نمایند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با تاکید بر اینکه احترام به مقام کارگران نباید صرفا در شعار باشد و در عمل باید نمود پیدا کند، گفت: نهادینه کردن احترام اجتماعی کارگر در حد شان و جایگاه کارگر می توان با کار فرهنگی ، تبیین سیاستها و طراحی تکنیکها و تاکتیکها که بار مالی چندانی برای دولت‌ها ندارد محقق شود.

عزیزی با تاکید بر اینکه مسئولین در مراسم‌های تقدیر از کارگران کسان دیگری را به جای کارگران بر صندلی‌ها می نشانند، اظهار داشت: به این منظور می‌توان در یک شرایط برابر ، با یک فرد غیر کارگر اولویت را در استفاده از خدمات اجتماعی در اختیار خانواده کارگر گذاشته شود به این صورت می‌توان بدون هزینه مادی مراتب احترام ملی نسبت به کارگر را اعلام و عملیاتی کرد.

معیشت کارگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر