کد خبر: 368871 A

رئیس انجمن صنفی کارگری بنایان شهریار در استان تهران از شرایط جدید که اداره فنی حرفه‌ای استان تهران برای نوبت بندی ثبت نام آزمون دریافت کارت مهارت کارگران ساختمانی ایجاد کرده، انتقاد کرد.

کاظم احمدیان با بیان این مطلب به ایلنا گفت: از ابتدای سال جاری اداره آموزش فنی حرفه‌ای استان تهران، بر اساس اولویت بندی فقط به سه عنوان شغلی کارگران ساختمانی گچ کار، نقاش ولوله کش اجازه ثبت نام برای شرکت در آزمون اخذ گواهینامه کارت مهارت داده است و این در حالیست که در سال‌های گذشته کارگران ساختمانی می‌توانستند در بیش از ۱۰ رشته ساختمانی در آزمون کارت مهارت فنی ثبت نام کنند.

او یادآوری اینکه بهره‌مندی کارگران ساختمانی از خدمات تامین اجتماعی منوط به اخذ کارت مهارت ازسازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است، گفت: در این میان محدود کردن آزمون مربوط به صدور کارت مهارت به سه رشته ساختمانی باعث شده است تا سایر کارگران ساختمانی نتوانند از حق قانونی خود برای استفاده از مزایای بیمه‌های اجتماعی استفاده کنند.

به گفته وی سیاست نوبت بندی ثبت نام وآزمون کارت مهارت فنی از سوی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای سبب بوجود آمدن موانع مهم درمسیر بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شده است.

احمدیان در ادامه با اشاره به اینکه روند ثبت نام واخد مدرک بیش از ۴۰ روز به طول می‌انجامد در ادامه اظهار داشت: نوبت بندی کارگران برای دریافت کارت مهارت فنی بی‌معنا ست و این انتظار برای ثبت نام در دوره‌ای اخذ کارت مهارت فنی، کارگران ساختمانی را دچارنوعی سردر گمی کرده است.

این مقام صنفی کارگری در پایان از رئیس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور خواست برای تسهیل صدور کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی اقدامات بهتری را در پیش بگیرند چرا که داشتن کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی، که توسط اداره کل فنی و حرفه‌ای صادر می‌شود، یکی از ملزوماتی است که کارگران ساختمانی با آن تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند.

کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر