کد خبر: 370261 A

یک کارشناس مسائل فرانسه با اشاره به اصلاحات قانون کار:

یک کارشناس مسائل فرانسه بر این باور است که اصلاحات قانون کار فرانسه دست کارفرمایان را در افزایش ساعت‌های کاری و کاهش مزایای رفاهی و بازنشستگی باز خواهد گذاشت.

«پیروز ایزدی» در گفتگو با ایلنا با اشاره به بحران اقتصادی گریبانگیر دولت فرانسه اظهار داشت: اصلاحات قانون کار ناشی از فشارهای اقتصادی است که در سال های گذشته اقتصاد این کشور را کوچکتر کرده است و جناح راست حزب سوسیالیست را وادار به این کرده که فشار  اقتصادی مضاعفی را بر دوش طبقات فرودست بیندازد.

ایزدی افزود: همه این مشکلات موجب شده تا دولت این کشور برای منعطف کردن قوانین کسب و کار و رشد اشتغال این اصلاحات را بدون رای گیری در پارلمان و بر اساس ماده 47 قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تصویب کند.

این کارشناس مسائل اروپا در خصوص تاثیر اختلاف نظرهای داخلی حزب سوسیالست که منجر به تضعیف طرفداران تصویب اصلاحات قانون کار شود، گفت: در روزهای گذشته شمار مخالفان اصلاحات قانون کار در جناح سوسیالیست افزایش یافت و همین باعث شد که نخست وزیر فرانسه، مانوئل والس روز گذشته با خشم زیادی وارد پارلمان شود و به نمایندگان مخالف را مورد غضب خود قرار دهد.

وی در خصوص آینده جنبش «خیزش شبانه» که بر اساس سنت مباحثات عمومی شکل گرفته است، گفت: این جنبش با فشارهایی که وارد می‌کند و با حمایت‌هایی که از سوی جنبش‌های کارگری مثل "CGT" از آن می‌شود می‌توانند در دولت آینده فرانسه نقش محوری داشته باشند. علل الخصوص بحران اعتماد به نخبگان سیاسی این روند را تشدید می‌شود.

اصلاحات قانون کار فرانسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر