کد خبر: 370978 A

کارگران پیمانکاری واحد «اجرائیات شهرداری آبیک» خواستار مستقیم شدن قراردادهای کار خود شدند.

منابع کارگری ایلنا در شهر داری شهرستان آبیک در استان قزوین با اعلام این خبر گفتند: حدود ۱۰کارگر واحد اجرائیات شهرداری شهرستان آبیک هستیم که سالهاست زیر نظر پیمانکاران مختلف به عنوان مسئولی پیشگیری و رفع تخلفات شهری مشغولیم.

این کارگران می‌گویند: از یکسو در نتیجه استمرار این وضعیت دستمزدهایشان دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و از سوی مقابل پیمانکار کنونی هر ماه دستمزد آنان را نزدیک به حداقل مزد و با ۱۵ روز تاخیر پرداخت می‌کند.

به گفته این کارگران با وجود انجام روزانه ۱۲ ساعت کار مداوم و سخت از مزایای مانند مرخصی، اضافه کاری و کار در روزهای تعطیل محروم هستند و مسئولان شهرداری آبیک واداره کار به مشکلات صنفی آنها که نتیجه حضور پیمانکار است، اعتنایی نمی‌کنند.

کارگران واحد اجرائیات شهرداری آبیک، در ادامه یاد آور شدند: طی چند سال گذشته آن‌ها برای دریافت مطالبات معوقه خود و همچنین در اعتراض به سیاست گذاری‌های مدیران شهرداری در رابطه با واگذاری بخشی از تأمین نیروی انسانی این واحد به شرکتهای پیمانکاری نامه نگاریهای را با برخی مسئولان انجام داده‌اند که در نتیجه این پیگیری‌ها در مقطعی از سال گذشته (آبان ماه) به دستور شهردار ۵ نفر از کارگران واحد اجرائیات اخراج شدند واین کارگران بعداز مدتی با وساطت برخی مسئولان شهرستان مجددا با تحت مسئولیت پیمانکار جدید به کار سابقشان باز می‌گردند.

آن‌ها افزودند: از آن زمان تا هم اکنون مسئولان هیچ تصمیم جدی برای حذف پیمانکارو نوع قرار داد کارگران نگرفته‌اند واین موضوع هر روز نگرانی ما را بیشتر می‌کند چرا که جدا از مشکل ناکافی بودن مزد، در سالهای اخیر به دلیل نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران کارگران واحد اجرائیات بویژه ۵ کارگری که به عملکرد شهرداری آبیک به اداره کار شکایت کرده بودند فاقد امنیت شغلی هستند.

به گفته کارگران پیمانکاری واحد اجرائیات شهرداری آبیک، آن‌ها می‌خواهند تا شهرداری آبیک در مقام کارفرمای اصلی در راستای اجرای طرح‌های مستقیم شدن قراردادهای کاری با آنها قرارداد مستقیم کار منعقد کند.

آن‌ها با اشاره به میانگین ۵ سال سابقه کاری خود در شهرداری آبیک می‌گویند، تجربه سال‌ها حضور پیمانکاران در این شهرداری نشان داده است که مدیران پیمانکاری نه تنها تاثیری بر فرآیند کار شهرداری ندارند بلکه در عمل می‌توانند به عاملی برای تهدید امنیت شغلی کارگران تبدیل شوند.

به گفته این کارگران در حال حاضر شش ماه از آمدن پیمانکار جدید نیروی انسانی در واحد اجرائیات شهرداری آبیک می‌گذرد اما  قبل از آن در وقفه زمانی  ۲ ماهه‌ای که در جابجایی پیمانکار ایجاد شده بود همه آنها بصورت مستقیم در استخدام شهرداری درآمده بودند.

آنها با استناد به این مسئله می گویند: وقتی شهرداری آبیک در مقام کارفرمای اصلی می تواند به صورت مستقیم با همه ما قرارداد منعقد و همه مطالباتمان را به صورت کامل پرداخت کند؛ دیگر چه نیازی است تا با واسطه قراردادن پیمانکار امکان نادیده گرفته شدن بخشی از مطالبات مزدیمان را رقم بزند.

کارگران واحد اجرائیات شهرداری آبیک، در ادامه یاد آور شدند، تیر ماه سال۹۴ بنا به توصیه مسئول اداره کار آبیک به استناد به مستمر بودن قرار داد کارمان یک شکایت در رابطه با قطع رابطه کاری با کارفرمای پیمانکاری به اداره کار تنظیم کرده‌ایم اما اداره کار علارغم توصیه‌های خودبه ما به دلایل نامعلومی رای را به نفع شهرداری صادر کرد ودر ‌‌‌نهایت کارگران در اعتراض به رای اداره کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اندکه روند پی گیری این پرونده در دیوان عدالت اداری در دست اقدام است.

آنان با تاکید بر اینکه کارگران واحد اجرائیات شهرداری آبیک بعد از سال‌ها کار از همه مزایای قانونی کار بی‌بهره بوده و از قرارداد‌های موقت خود با پیمانکار خسته شده‌اند، در خاتمه خواستار پاسخگویی مسئولان دولتی در خصوص افزایش مشکلات کارگران این واحد شد.

کارگران قزوین کارگران شهرداری آبیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر