کد خبر: 373699 A

یک فعال صنفی کارگری:

نائب رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بیگران تامین اجتماعی استان قزوین می‌گوید: با گذشت دو ماه از شروع سال جاری هنوز وضعیت افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی مشخص نیست.

«عیدعلی کریمی» با اشاره سخنان اخیر «محمدحسن زدا»، معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی براینکه «مستمری بازنشستگان تامین‌ اجتماعی برای سال جاری حداقل ١٥٠ هزار تومان افزایش می‌‌یابد»، گفت: رویکرد سازمان به افزایش مستمری بازنشستگان قابل قبول نیست، آنهم در شرایطی که اکثر بازنشستگان  در شرایط بدی زندگی می‌کنند و هیچ حقوق و مزایای دیگر جز همین حقوق ثابت ندارند. 

کریمی با بیان اینکه افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته نیاز به بازنگری و ترمیم جدی دارد؛ تصریح کرد: به دلیل همین پایین بودن مستمری‌هاست که عده زیادی از کارگران بازنشسته بعد از ترک کار و صدور حکم بازنشستگی همچنان با وجود مشکلات ناشی از کهولت سن در بازار کار باقی‌می‌مانند.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان البرز با بیان اینکه دولت باید تمهیداتی بیندیشد که فاصله مستمری بازنشستگی با تورم واقعی جبران شود؛ تصریح کرد: افزایش حداقلی مزد با رقم 150 هزار تومان به هیچ وجه برای جامعهٔ بزرگ بازنشستگی کشور قابل قبول نیست.

وی افزود: دست‌کم از اعضای هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته این انتظار می‌رفت که مانند نهادهای صنفی کارگران شاغل از ابزارهای قانونی خود برای بیان خواسته‌های صنفی کارگران بازنشسته و از کار افتاده استفاده کنند.

مستمری سال 95
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر