کد خبر: 375499 A

مجمع نمایندگان کارگران استان تهران؛

ایلنا: یکی تشکل رسمی کارگری با غیر قابل قبول خواندن محکومیت اخیر کارگران معدن طلای آق دره، از تمامی نهادهای رسمی کارگری خواست تا با اتخاذ مواضعی واحد از تکرار دوباره چنین پیشامدهایی جلوگیری کنند.

به گزارش ایلنا، مجمع نمایندگان کارگران استان تهران که برابر مقررات فصل ششم قانون کار، یکی از سه تشکل صنفی و رسمی کارگران استان تهران محسوب می شود، در ارتباط با اجرای حکم شلاق در مورد تعدادی از کارگران معدن طلای آق دره اطلاعیه ای صادر کرده است.

در این اطلاعیه، ضمن اعتراض نسبت به برخوردهای قهری با کارگران، از همه تشکل های کارگری خواسته شده که نسبت به این رفتارها واکنش اعتراضی نشان بدهند.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

برخوردهای اخیر با تعدادی از کارگران معدن آق دره قلب تمام کارگران را جریحه دار کرده و سوزشِ شلاق و بی حرمتی با آنها را هیچگاه فراموش نخواهند کرد.

متاسفانه شلاق و جریمه نقدی و برخوردهای تند قوه قضاییه به رویه تازه اما نادرست کارفرمایان برای جلوگیری از گرفتن حق و حقوق قانونی آنها تبدیل شده است.

اعتراض و تحصن طبق مقاوله نامه های سازمان جهانی کار حق مسلم کارگران است . اینگونه برخوردهایی آنهم در دولتی که خواستار پیوستن به مقاوله نامه های 98 و 87 سازمان جهانی کار هستند ، مانعی جدی وعینی ست که مغایر مقاوله نامه های مذکور بوده و با جایگاه عضویت ایران در هئیت مدیره سازمان جهانی کار همخوانی ندارد.

مجمع نماینده گان کارگران استان  تهران ضمن اعتراض به اینگونه برخوردها ی ناشایست وغیر قانونی با کارگران  ، از تمامی تشکل های رسمی  کارگری دیگر  نیز دعوت می کند تا با موضع گیری ایی   متحدانه علیه چنین برخوردهای نا شایستی با کارگران ،  از بروز وامتداد چنین رویه ایی جلوگیری نمایند .

 امیدواریم که  در اینده شاهد چنین برخوردهای ناشایست با کارگران که سازنده گان اصلی جامعه اند ، نباشیم.

 

کارگران معدن طلای آق دره کارگران و دولت یازدهم کارگران و دستگاه قضایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر