کد خبر: 375716 A

در نشست خبری امروز مطرح شد:

رئیس سازمان فنی حرفه ای کشور ضمن اشاره به 4 هزار مربی شاغل در سازمان فنی حرفه ای از تبدل وضعیت شغلی 30 درصد از این مربیان خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ محمد امین سازگارنژاد در نشست خبری که صبح امروز یکشنبه(نهم خرداد ماه) برگزار شد گفت: از  مجموع 4 هزار مربی حق التدریسی شاغل در سازمان فنی حرفه ای حدود  30 درصد پس از طی مراحل آزمون استخدامی  تبدیل  وضعیت  شده اند.

او درباره  تغییر وضعیت شغلی مابقی 70 درصد از مربیان حق التدریسی اضافه کرد : تبدیل وضعیت وجذب سایر نیروهای حق  التدریسی سازمان فنی حرفه ای کشور نیاز به تعیین پست دارد که مجوز آن  باید از سوی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر شود.

سازگار نژاد با بیان اینکه  از نطرقانونی سازمان فنی حرفه ای ملزم به استخدام  این تعداد نیروی کار است افز.د: سازمان فنی حرفه ای بدنبال پست سازمانی این تعداد نیروی کار حق التدریسی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور است که به محض  دریافت موافقت  وضعیت شغلی مربیان  را تغییر می دهیم و آنها جذب سازمان خواهند شد.

معاون وزیر تعاون اضافه کرد: بعد از تعیین پست ، استخدام این مربیان بر اساس مراحل قانونی گزینش صورت می گیرد.

سازگارنژاد اضافه کرد: شماری از این مربیان مازاد بر نیاز سازمان برای آموزش مهارت به مراکز آموزش فنی حرفه ای  جذب شده اند که در بخش خصوصی بکار گرفتهخواهند شد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: در صورت نیاز این مربیان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای رتبه مهارتی خود را تغییر خواهند داد.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم 1.4 درصد سازمان آموزش فنی و حرفه ای از بودجه کشور گفت: این در حالیست که  این بودجه در مقایسه باسهم  69 درصدی بودجه آموزش و پرورش  و 29 درصدی  آموزش عالی  بسیار ناچیز است.

به گفته وی سهم بودجه آموزش های مهارت در سال 1394 از بودجه آموزشی کشور 1.25 درصد بود،  که هم اکنون این رقم در در بودجه سال جاری به 1.4 درصد رسیده است.

سازگارنژاد همچنین تصریح کرد: باید برای افزایش بودجه آموزش های مهارتی در کشور نگاه هوشمندانه داشته باشیم و بتوانیم برنامه ریزان بودجه ای را برای تخصیص بودجه آموزش های مهارتی در کشور قانع کنیم.

وی  در ادامه از جلوگیری از آموزش های موازی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در بخش دولتی خبر داد و گفت: قرار است از این پس از آموزش های موازی در بخش دولتی که بخش خصوصی هم عهده دار آموزش مهارت است، جلوگیری شود.

سازگارنژاد تاکید کرد، در سال 1395 توجه ویژه ای به آموزش های سفارشی شده است، آموزش هایی که مورد نیاز بازار و اثر بخش باشد.

وی با تاکید بر اینکه همه کسانی که آموزش های مهارت کسب می کنند منتج به یافتن شغل نمی شود، گفت:  سازمان آموزش فنی و حرفه ای آمادگی کامل برای نیازهای آموزشی در تمام بخش ها را دارد و می تواند استانداردها و برنامه آموزشیخود را با نیاز بازار کار منعطف کند.

وی  در بخش پایانی سخنان خود درباره مسابقات ملی مهارت گفت: هفدمین دوره مسابقات مهارت در شهرستانها انجام شده و مرحله استانی در تابستان و مرحله ملی در آبانماه امسال برگزار می شود.

سازگار نژاد افزود: برگزیدگان این دوره و شانزدهمین دوره پس از یک دوره آموزشی به مسابقات جهانی مهارت که سال 2017 در ابوظبی برگزار می شود،اعزام خواهند شد.

 

 

رئیس سازمان فنی حرفه ای کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر