کد خبر: 378842 A

طی بیست روز گذشته بیش از 120کارگر کارخانه «کمپروسور سازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست از کار کشیده اند.

منابع خبری ایلنا در در کارخانه «کمپروسور سازی تبریز» واقع درشهرک صنعتی قراملک تبریز با اعلام این خبر می‌گویندکه دلیل اعتراض کارگران پرداخت نشدن دستمزد کارگران از اسفند ماه سال گذشته تا هم اکنون است.

به نقل از کارگرانی که در این اجتماعی صنفی شرکت دارند گفته می‌شود،در کارخانه کمپروسور سازی تبریز حدود120 نفر کارگر رسمی وقرار دادی فعالیت دارند که کارفرما هنوز 40 درصد از دستمزد اسفند ماه و 50 درصد عیدی سال 94 و کل مزد ماه‌های فروردین واردیبهشت ماه سال  جاری  را پرداخت نکرده است.

همچنین گفته می‌شودکه حق بیمه کارگران چندین ماه به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده ودر حال حاضر اداره تامین اجتماعی تبریز راضی به تمدید دفترچه‌های درمان کارگران نمی‌شود.

به گفته کارگران ، درکارخانه کمپرسور سازی  تبریز  زمانی بیش از 700 نیروی کارگری دائم و قرار داد موقت  کار می کردند  اما بعد از آنکه مدیریت کارخانه به بخش خصوص واگذار شده است، مشکلات کارخانه با کاهش امنیت شغلی کارگران آغاز شده وتعداد کارگران به حداقل 120 نفر تقلیل یافت.

کارگران آذر بایجان شرقی کارگران کمپروسور سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر