کد خبر: 378977 A

ربیعی در نشست وزرای جنبش عدم تعهد تاکید کرد:

رئیس نشست وزرای جنبش عدم تعهد گفت: دنیای کار با چالشهای عمده ای مواجه است و تحت تحولات دگرگون کننده گسترده و سریعی قرار گرفته است .

به گزارش ایلنا؛ علی ربیعی وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی که دریکصدو پنجمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار شرکت کرده است در نشست وزرای جنبش عدم تعهد گفت:تحولاتی که برای برخی به مفهوم فرصت و مولد خوشبینی و برای برخی دیگر موجب نا امنی و مولد ترس از آینده است .حضور در این نشست و مباحثی که در جریان است نه تنها نشان دهنده اهمیت وافری است که برای این مسایل کلیدی قایل هستیم ، بلکه نشان دهنده آمال و انتظارات ما نیز می باشد. دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و رییس نشست وزرای جنبش عدم تعهد  گفت : مایه خرسندی  است که در  نشست وزرای کار جنبش عدم تعهد که در حاشیه یکصد و پنجمین کنفرانس بین المللی کار برگزار می شود حضور داشته باشیم .

به گفته ربیعی در این نشست ،سه سال مانده به کنفرانس یکصدمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار ، ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا در مورد یک سری از مباحث دنیای کار همچون کار شایسته برای تحقق صلح و امنیت ، ریشه کنی فقر ، اهداف توسعه پایدار 2030، همچنین اثرات بیانیه عدالت اجتماعی برای جهانی سازی عادلانه ، گفت و گو کنیم .

طبق اظهارات وی ،جنبش عدم تعهد اهمیت بسزایی برای اصول سازمان بین المللی کار قایل است و نشست وزرای کار عدم تعهد ، عرصه ای اساسی برای نمایندگی کشورهای در حال توسعه در مجامع چند جانبه درباره کار است. این فرصتی است که باید آن را غنیمت شمرد. در حالی که این سازمان وارد دومین سده خود می شود، مواجهه با مسولیتهایی که دستور کار سازمان بین المللی کار برای هریک از ما ترسیم کرده است ، بدین مفهوم است که ما اقدامها ، رفتارها و تصمیماتمان را به گونه ای تنظیم نماییم که تحقق فرصتهای پیش روی دنیای کار تضمین شوند.

رئیس نشست وزرای جنبش عدم تعهد در ادامه سخنان خود بیان کرده است :در سپتامبر 2015 رهبران جهان در سازمان ملل متحد در نیویورک ، بر روی اهداف هفده گانه و 169 شاخص نیل به توسعه پایدار جهت هدایت توسعه جهانی طی 15 سال آتی به توافق رسیدند. این اهداف اثرات قابل توجهی بر دنیای کار دارند. تمرکز هشتمین هدف بر روی تقویت رشد اقتصادی پایدار ، فراگیر و مداوم ، اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای همه قرار دارد اما دیگر اهداف نیز به فاکتورهای اجتماعی ، اقتصادی و دیگر مسایلی می پردازند که مستقیم یا غیر مستقیم بر دنیای کار تاثیر می گذارند.

به گفته ربیعی ،دنیای کار با چالشهای عمده ای مواجه است و تحت تحولات دگرگون کننده گسترده و سریعی قرار گرفته است . تحولاتی که برای برخی به مفهوم فرصت و مولد خوشبینی و برای برخی دیگر موجب نا امنی و مولد ترس از آینده است .حضور در این نشست و مباحثی که در جریان است نه تنها نشان دهنده اهمیت وافری است که برای این مسایل کلیدی قایل هستیم ، بلکه نشان دهنده آمال و انتظارات ما نیز می باشد.

وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در ادامه بیان داشت: همان طور که مدیر کل سازمان بین المللی کار در سخنان افتتاحیه خود طی نشست عمومی کنفرانس اظهار داشتند ، اگر اجازه داده شود که روند جاری نابرابری های غیر قابل کنونی و فراتر از آن ادامه یابد ، این روند از هم گسیختگی و قطبی شدن جوامع ما را عمیقتر خواهد ساخت ، دور نمای رشد آنها را به تعویق خواهد انداخت ، آمال و اهدافشان برای نیل به توسعه پایدار را به ناامیدی تبدیل خواهد کرد و در نهایت همه ما بازنده خواهیم بود ، چرا که این روند نمی تواند به همین صورت برای همیشه ادامه یابد و بی تردید منتج به ناپایداری و ناامنی خواهد شد.

به گفته وی ،در این زمینه ارتقای ظرفیت مولد ، اشتغال و کار شایسته ، جهت فقر زدایی و رشد اقتصادی فراگیر ، پایدار و برابر در تمامی سطوح ، از جمله اصول اساسی جنبش عدم تعهد محسوب می شود .

وی با اظهار امیدواری که نشست جاری ، در راستای تعهد استوار و دیرپای نم ، در یافتن راهها و ابزارهای لازم برای غلیه بر مشکلات مشترک کمک کند ومسیر پیشرفت اهداف مشترکمان را هموار نماید و همکاری ما با یکدیگر در مسیر مقابله با چالشهای جهانی را هماهنگ و منسجم تر نماید تصریح کرد : در نتیجه تلاش دسته جمعی همه ما کار شایسته از جمله اهداف کلیدی دستور کار جهانی 2030 قرار گرفته است . هدف شماره 8 این سند به صراحت کار شایسته برای همه را در مرکز نقشه راه توسعه پایدار جهان طی 15 سال آتی قرار داده است . همه ما مسولیت سنگینی برای اجرای این دستور کار و تضمین ابزارهای اجرای آن داریم . با این سند اکنون جامعه بین المللی متعهد به خاتمه دادن به فقر به عنوان یکی از اهداف تاریخی سازمان بین المللی کار می باشد.

رئیس نشست وزرای جنبش عدم تعهد در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه مایلم بر روی حق توسعه به عنوان یک حق اساسی و غیر قابل انکار تاکید نمایم اظهار داشت: باید اذعان نماییم که تمامی حقوق بشر از جمله حق توسعه به هم وابسته و در هم تنیده هستند . از این رو تحقق حق توسعه می تواند عملیاتی شدن دیگر اهداف توسعه پایدار همچون هدف شماره 8 ناظر به کارشایسته برای همه را تقویت نماید.

گفتنی است اعضای جنبش عدم تعهد در این نشست بر مواردی مثل ضرورت پرداختن به موضوع محو فقر در عرصه جهانی ، ایجاد اشتغال به ویژه برای جوانان ، تشریک مساعی و هم اندیشی اعضا برای یافتن راهکارهایی برای غلبه بر چالش های بازار کار ، لزوم توجه به ساختار سازمان بین المللی کار و انجام اصلاحات لازم در این خصوص ، ارتقا آموزش های فنی و حرفه ای ،  محو کار کودک انجام اقدامات لازم در این راستا و نیز قدر دانی از ایران برای هدایت جنبش عدم تعهد تاکید کردند. 

 

علی ربیعی یکصدو پنجمین کنفرانس سازمان بین‌المللی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر