کد خبر: 380309 A

کارگران کارخانه «فرش پارس» قزوین از تعویق چهار تا هفت ماه حقوقشان به دلیل کمبود منابع مالی خبر می‌دهند.

این منابع کارگری به ایلنا گفته‌اند کارخانه فرش پارس که  هم اکنون در زمینه تولید کیسه های سیمان در شهرک صنعتی البرز قزوین فعالیت دارد حدود 32کارگر رسمی قدیمی و270 کارگر قرارداد موقت  ودائم دارد که هر ماه حقوقشان با تاخیر پرداخت می‌شود.

این کارگران با بیان اینکه معوقات مزدی کارگران رسمی کارخانه هفت ماه است، افزودند: کارگران قرار دادی موقت کارخانه نیز برای مدت چهار ماه است که مزد دریافت نکرده‌اند.در عین حال حدود 60 نفر از کارگران قرار داد دائمی کارخانه نیز همسان با  کارگران رسمی کارخانه  7 ماه مزد  معوقه از کارفرما طلب دارند.

همچنین برپایه این اطلاعات در خصوص  سایرمطالبات کارگران رسمی و قراردادی کارخانه فرش پارس گفته می‌شود: علاوه بر مزد معوقه هیچ کدام از کارگران رسمی وقرار دادی عیدی سال 94 خود را دریافت نکرده اند .

در عین حال به نقل از کارگران قرار داد موقت فرش پارس گفته می شود که آنان علاوه بر عیدی سال 94 عیدی سال 93 را نیز از کارفرمای خود طلب دارند.

به گفته کارگران فرش پارس، بی‌توجه‌ای کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه آنها باعث شده است تا آنها طی چند روز گذشته چندین ساعت دستگاهای محل کار خود را به نشانه اعتراض خاموش  کنند.

طبق اظهارات کارگران  فرش پارس بخشی از مشکلات کارگران مربوط به تعویق در پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی است که  کارفرما  با پرداخت بخشی از بدهی خود به تامین اجتماعی موقتا آن را برطرف کرده است .

کارگران قزوین کارگران فرش پارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر