کد خبر: 381200 A

منابع کارگری ایلنا در کارخانه چوب شمال نئوپان گنبد شرایط تولید این کارخانه مهم تولیدکننده نئوپان و ملامینه را نامناسب و بحرانی توصیف کردند و این شرایط را تهدیدی برای امنیت شغلی حدود 250کارگری دانسته‌اند که هم اکنون در این واحد تولیدی مشغول به کارند.

این منابع در کارخانه صنعت چوب شمال نئوپان گنبد در این باره به ایلنا گفت: تا قبل از سال 94 وضعیت این شرکت نسبتا مطلوب  بود از آن زمان تاکنون وضعیت مالی کارخانه  وکارگران به دلیل کاهش تولید بد‌تر شده و عمده مزایای شغلی آنان با وجود نبود امنیت شغلی به درستی پرداخت نمی‌شود.

این منبع آگاه با بیان اینکه هم اکنون کارگران این کارخانه از وضعیت موجود رضایت ندارند، در ادامه گفت: در این کارخانه جدا از 80 کارگر رسمی؛ 170 کارگر قراردادی و پیمانکاری با سوابق بالا مشغول کارند که فاقد امنیت شغلی هستند.

به گفته کارگران کاهش تولیدات این کارخانه تهدیدی بر امنیت شغلی کارگران قرادادی کارخانه شده بطوریکه تیر ماه  سال گذشته کارفرما تعداد 70 نفر از این کارگران را با سوابق بالای کاری یکجا اخراج کرد. اخیرا نیز (حدود یک ماه پیش) کارفرما مجددا تعداد 4 نفر از کارگران قراردادی را با سوابق 20 ساله اخراج کرده است.

کارگران در ادامه تصریح کردند: روند اخراج نیروی کار در این کارخانه در حالی ادامه دارد که کارفرما برای اخراج این کارگران از محل کارشان هیج دلیل قانع کننده‌ای ارائه نمی‌دهد. این کارگران بدون دریافت تذکر، اخطار و یا معرفی به کمیته‌ای انظباتی به صورت ناگهانی اخراج می‌شوند.

به گفته کارگران صنعت چوب شمال  نئوپان گنبد، با روند کاهش تولید  کارفرما تعداد شیفت‌های کاری کارگران را  از چهار شیفت به  سه شیف کاهش داده و در این حال کارفرما برای جبران کار تولیدی یک شیفت کاری فشار زیادی را به سایر کارگران  برای اضافه کاری بیشتر وارد کرده است تا بهره‌برداری بیشتری داشته باشد.

منابع کارگری ایلنا همچنین درباره مطالباتی که با تغییر شرایط کار در شرکت صنعت چوب شمال بر کارگران تحمیل شده است، گفت: بیش از یک سال است برخی از مطالبات کارگران که سال‌ها دریافت می‌کردند در برخی موارد قطع یا کم شده است.

در این زمینه یکی از کارگران  این کارخانه به ایلنا گفت: این مطالبات مربوط به پرداختی‌های ویژه اعیاد و مناسبتهاست که سال‌ها کارگران از کارفرمایان قبلی و فعلی دریافت می‌کردند.

به گفته وی؛ کارفرما در مواجه با آنها دلیل کم شدن مزایای مزدی را به فروش نرفتن محصولات کارخانه عنوان می‌کند و این درحالیست که خریداران محصولات این کارخانه سفارشات خوبی برای تولید ات این کارخانه می‌دهند.

او در ادامه می‌گوید: تا پیش از تغییرات هر سال کارگران بابت روز کارگر و 22 بهمن معادن یک پایه حقوق مزایا دریافت می‌کردند اما سال گذشته کارفرما بابت روز کارگر پولی به کارگران نداد و روز 22 بهمن نیز مبلغ جزئی حدود 200 هزار تومان به کارگران پرداخت کرد.

آنها همچنین در مورد پرداخت حق بیمه اضافه  کاری کارگران پیمانکاری گفتند: کارفرما برای اضافه کاری‌های اجباری کارگران پیمانکاری حق بیمه پرداخت نمی‌کند و از این جهت کارگران  پیمانکاری نگرانند آینده در زمان بازنشستگی دچار ضرر و زیان نشوند.

این کارگر در پایان این گفتگو با اشاره به اشتغال 250 کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری در کارخانه صنعت چوب شمال نئوپان گنبد گفت: کاهش تولید تاثیر مستقیم بر کاهش نیرو دارد چراکه وقتی تولید کم شود کارفرما ناچار است نیروهای کار را به اندازه کاهش تولید‌ات کارخانه کم کند.

کارگران گلستان کارگران چوب شمال گنبد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر