کد خبر: 381472 A

یک فعال صنفی خبر داد:

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بنایان سفت کار شهرستان شهریار ، امضای تفاهم نامه متقابل سازمان فنی حرفه‌ای کشور با دفتر پیشخوان دولت رابر خلاف ماده 18قانون مستمر بهبود محیط کسب کار دانست.

کاظم احمدیان در این زمینه به ایلنا گفت: با توجه به ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب کار که تاکید دارد نظارت و صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی برعهده تشکلهای صنفی شاغلان در بخش صنعت ساختمان است، اخیرا سازمان فنی حرفه‌ای با نادیده گرفتن وظایف انجمن‌های صنفی کارگری در بخش ساختمان توافق‌نامه‌ای را با دفتر پیشخوان دولت برای صدور کارت مهارت هوشمند و سایر خدمات اداری مرتبط با کارگران ساختمانی امضا کرده است.

این فعال صنفی با تاکید بر غیرقانونی بودن واگذاری خدمات مرتبط با کارگران ساختمانی بویژه صدور کارت مهارت هوشمند به دفاتر پیشخوان دولت اظهار داشت: این درحالیست که پیش از این مسئولیت نظارت برصدور و تعویض کارت مهارت برعهده تشکلات صنفی کارگری در بخش ساختمان بوده است.

احمدیان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دفاتر پیشخوان دولت از هر یک از کارگران متقاضی مبلغ ۴۰ هزار تومان دریافت می‌کند، افزود: افزایش 13 برابری هزینه تعویض کارت مهارت فنی به طرح جدید کارت مهارت فنی هوشمند درست نیست و کارگران ساختمانی توانایی پرداخت آن را ندارند.

به گفته رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بنایان سفت کار شهرستان شهریار؛ پیش از این هزینه تعویض کارت مهارت فنی قدیم برای هریک از کارگران ساختمانی حدود ۳ هزار تومان از سوی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی انجام می‌شد.

احمدیان با بیان اینکه سازمان فنی حرفه‌ای از بدو شکل گیری تشکلات کارگری در بخش صنعت ساختمان به نوعی سعی در نادیده گرفتن آنها دارد، افزود: تا به امروز این تشکل‌های کارگری در بخش صنعت ساختمان بودند که یکسویه در راستای ایجاد سهولت و امنیت نیروی کار شاغل در بخش ساختمان،‌ نظارت و صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی با مراکز فنی حرفه‌ای همکاری کرده‌اند.

به گفته وی در هر یک از دفاتر انجمن‌های صنفی روزانه تعداد زیادی کارگر ساختمانی برای تعویض کارت مهارت فنی مراجعه می‌کنند که به افزایش هزینه تعویض کارت و طولانی شدن پروسه ارائه مدارک از فنی حرفه‌ای به دفاتر پیشخوان دولت که حداقل یک روز کاری آنان را می‌گیرد؛ اعتراض دارند.

وی در پایان سخنان خود خواستار برخورد جدی مسئولان با موضوع افزایش بیش از 13 برابری هزینه تعویض و یا تمدید کارت مهارت کارگران صنعت ساختمان شد.

انجمن صنفی کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر