کد خبر: 385593 A

بازنشستگی پیش از موعد ۳۸ نفر از کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت به دلیل عدم واریز ۴درصد حق بیمه توسط کارفرما به تاخیر افتاده است.

منابع کارگری ایلنا در معدن زغال سنگ زمستان یورت گزارش می‌دهند؛ ۳۸ نفر از کارگران این واحد معدنی از هشت ماه پیش مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت وزیان آور قرار دارند به دلیل پرداخت نشدن سهم ۴ درصدی حق بیمه کارفرما در مشاغل سخت و زیان‌آور به تامین اجتماعی معطل شده‌اند.

طبق اظهارات کارگران معدن زمستان یورت کارفرمای این واحد معدنی به بهانه ناتوانی مالی از پرداخت هزینه بازنشستگی این تعداد کارگر خوداری می‌کند.

به ادعای منابع کارگری ایلنا وضعیت به وجود آمده درحالی است که مجموع مطالبات این ۳۸ کارگر برای بازنشستگی به همراه سایر مطالبات معوقه کارگران به حدود ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

از قرار معلوم هر یک از کارگران بازنشسته زمستان یورت معادل ۱۶ میلیون تومان به تناسب میزان دریافتی ،پیش از بازنشستگی از کارفرما طلب داشتند که حدود ۵ تا ۷ میلیون تومان از این بدهی‌ها از سوی کارفرمای فعلی بابت ۴ درصد سهم کارفرمایان پیشین که غالب آن‌ها پیمانکار معدن بودند کم شده است.

طبق اظهارات این منابع کارگری بخش کمی از مطالبات مزدی معوق مانده کارگران حدود دو نیم تا سه میلیون طی چند ین ماه به حساب کارگران پرداخت شده والباقی آن باقی مانده است.

کارگران گلستان کارگران زمستان یورت شمال شرق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر