کد خبر: 386457 A

حدود ۶۰کارگر خدماتی وفضای سبز شهرداری منطقه دو کرمانشاه که تحت نظارت دو شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کنند بابت مطالبات مزدی پرداخت نشده سه ماه طلبکارند.

منابع کارگری در شهرداری کرمانشاه با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: این کارگران که تحت مسئولیت دو شرکت پیمانکاری در فضای سبز  وخدمات منطقه دو شهرداری کرمانشاه مشغول‌اند طی سه ماه گذشته دستمزد دریافت نکرده‌اند.

در خصوص پرداخت نشدن معوقات مزدی این کارگران گفته می‌شود که کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی دلیل بروز این اتفاق بوده است.

جدا از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی این کارگران، بر پایه اطلاعاتی که به نقل ازیکی از کارگران منطقه دو شهرداری کرمانشاه در اختیار خبرنگار ایلنا قرار گرفته است به اندازه سه ماه دستمزد پرداخت نشده, حق بیمه آنها نیز هنوز واریز نشده است.

این کارگر شاغل درفضای سبز شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه کارگران شهرداری از حداقلهای مزدی برخوردار بوده وامنیت شغلی ندارند افزود: طی یک ماه گذشته دست کم ۱۰۰ نفر از همکاران پیمانکاری ما در مجموعه مناطق شهرداری کرمانشاه شغلشان را از دست داده‌اند.

به گفته وی وجود قراردادهای موقت سفید امضاء یکی از مهم‌ترین دغدغه های صنفی او و همکارانش است که شهرداری کرمانشاه در مقام کارفرمای اصلی هیچ اعتنایی به اصلاح این وضعیت ندارد.

کارگران کرمانشاه کارگران شهرداری کرمانشاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر