کد خبر: 392492 A

تعدادی از کارگران کارخانه کارتن سازی ایران در ادامه اعتراض صنفی روز گذشته خود و همکارانشان صبح امروز نیز در محوطه این واحد تولیدی تجمع کردند.

جمعی از کارگران  کارخانه  کارتن سازی ایران واقع درشاد آباد استان تهران به ایلنا خبردادند  که امروز (چهارشنبه، 30 تیر ماه)، برای دومین روز پیاپی،  در محوطه محل کار خود تجمع کردند.

پیشتر این کارگران به نشانه اعتراض در فاصله روزهای شنبه تا دوشنبه (26 تا 28) تیر ماه برای مدت سه روز از خوردن یک وعده غذای گرم در کارخانه خوداری کرده بودند.

یکی از کارگران این واحد تولیدی بصورت مشخص در مورد مطالبات خود  وهمکارانش می گوید: در کارخانه کارتن سازی ایران حدود380 کارگر مشغول کارند که 98 درصد از این جمعیت کارگری بصورت قراردادی  کار می کنند اما رفتار مدیریت کنونی که از سه سال پیش در این کارخانه حضور دارد، در رسیدگی به مطالباتمان طوری است که احساس امنیت شغلی نداریم.

به صورت مشخص بی توجهی به پرداخت اضافه کاریها و درج  نشدن عناوین شغلی  کارگران در احکام شغلی از جمله مواردی است که کارگران نسبت به آن معترضند.

بصورت مشخص از سوی کارگران کارخانه  کارتن سازی ایران  گفته می شود برپایی تجمع امروز در حالی است که روز گذشته نیز همین کارگران در همین محل تجمع مشابهی را برپا کرده بودند که در نهایت شب گذشته با وعده مسئولان کارخانه و صحبت‌های مقامات صنفی‌خاتمه پیدا کرد اما کارگران معترض با استناد به اینکه  کارفرما  در ابتدای ورود به کارخانه وعده پرداخت مطالبات و تامین امنیت شغلی آنها را داده بود همچنان پیگیر مطالبات صنفی خود هستند.

13

111012

کارگران تهران کارگران کارتن سازی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر