کد خبر: 392908 A

نرخ بیکاری در بریتانیا به پایین ترین حد خود در 11 سال گذشته رسیده است. اما انتظار می‌رود با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نرخ بیکاری در ماه های آینده روند صعودی به خود بگیرد.

به گزارش ایلنا مطابق آمار موسسه ملی آمار بریتانیا نرخ بیکاری در این کشور 5 درصد گزارش شده است.

پیش بینی می‌شود پس ازخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نرخ بیکار در ماه‌های آینده روند صعودی به خود بگیرد.

پس ازخروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 24 درصد از شرکت ها در نظر دارند جذب نیروی کار را متوقف کنند و در حدود 22 درصد از شرکت ها قصد دارند برخی از فعالیت‌های خود را به خارج از بریتانیا منتقل کنند.

 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر