کد خبر: 399388 A

یک فعال صنفی کارگری:

یک فعال حقوق صنفی کارگران ساختمانی در استان تهران از واگذاری صحت هویت صنفی اشخاص متقاضی استفاده از سهمیه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به کارگزاریهای تامین اجتماعی انتقاد کرد.

«سید مجید حسینی» رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شهر چهار دانگه در این باره به ایلنا گفت: سازمان  تامین اجتماعی تقریبا از یک ماه  پیش بر اساس دستورالعملی مسئولیت واگذاری احراز اشتغال کارگران ساختمانی را  از انجمن های صنفی سلب و به کارگزاری های زیر مجموعه خود واگذار کرده است.

وی با یادآوری اینکه در این مدت کوتاه بر اثر بی‌تجربگی مسئولان کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی، سوء استفادهای زیادی از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی صورت گرفته است، گفت: در این فاصله ما شاهد تشکیل پرونده و برقراری بیمه افرادی افرادی بوده ایم که سنخیتی با حرفه کارگری ساختمانی ندارند و در اصل حرفه آنها کارگری ساختمانی نیست.

 به گفته وی  در طول سه ساله گذشته  که وظیفه شناسایی هویت و احراز اشتغال کارگران شاغل در بخش صنعت ساختمان  به تشکلات صنفی کارگری ساختمانی محول شده بود  فقط در منطقه چهاردانگه بیش از هفتصد و پنجاه نفر کارگر غیر واقعی در سال 94 شناسایی شده بودند که با واگذاری آن به کارگزاریها زمینه سوء استفاده افراد سود جو مجددا فراهم شده است.

این فعال صنفی کارگران  با درخواست ازمدیر عامل سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به این موضوع مهم افزود:در مورد این مشکل با برخی مسئولان سازمان تامین اجتماعی  وهمچنین مدیران شهرستانی مکاتباتی انجام شده است که در عمل پاسخ روشنی به ادامه همکاری با انجمن های صنفی  کارگران ساختمانی نمی دهند.

به ادعای وی ، احراز صلاحیت شاغلان کارگران بخش صنعت ساختمان تخصصی است و در این راستا انجمن های صنفی کارگری ساختمانی که نمایندگان منتخب کارگران شاغل این حرفه هستند، توانایی و قدرت تشخیص احراز صلاحیت شاغل و غیرشاغل بودن کارگران ساختمانی را دارند.

به گفته حسینی  بر اساس ماده 18 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وسایر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص  رفع موانع اجرایی  بیمه کارگران ساختمانی وهمچنین ابلاغیه ای دولت بر روند اجرای صحیح قانون بیمه اجتماعی بخش صنعت ساختمان  احراز صلاحیت بیمه شدگان وظیفه انجمن های صنفی کارگری ساختمانی است ومحول شدن آن به غیر خلاف قانون است.

بیمه کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر