کد خبر: 404096 A

به دلیل واریز نشدن هزینه مربوط به حق بیمه خدمات درمانی 635 کارگر شرکت آبفای تهران، از پنج ماه گذشته تاکنون ارائه خدمات بیمه درمانی به این کارگران مختل شده است.

تعدادی از کارگران شاغل در آبفای تهران در تماس ایلنا گفتند: به دلیل آنچه که واریز به موقع حق بیمه  آنها عنوان می‌شود، در حال حاضر نمی‌توانند از خدمات بیمه درمانی استفاده کنند.

این کارگران که تعداد مجموع آنها در حدود 635 نفر است افزودند: از طرف مدیریت آبفای شهرتهران با یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌ درمانی قراردادی منعقد شده است و براساس همین قرار داد هر ماه بخشی از دریافتی آنها بابت هزینه استفاده از خدمات بیمه کسر می‌شود.

آنها ادامه دادند: از قرار معلوم این حق بیمه کسر شده از اردیبهشت  ماه سال جاری به حساب شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه‌های درمانی واریز نشده است و به همنی دلیل در پنج ماه گذشته ارائه خدمات درمانی بیمه به آنها و اعضای خانواده‌هایشان با محدودیت‌هایی روبرو بوده است.

برپایه این اظهارات تعداد مجموع کارگران آبفا و اعضای خانواده‌های آنها که تحت پوشش خدمات بیمه درمانی  هستند اما با مشکل به وجود آمده مواجه شده‌اند تا نزدیک به 4500 نفر برآورد می‌شود.

در همین رابطه منابع ایلنا از پیگیری اعضای شورای اسلامی کار شرکت آبفا برای حل مشکل به وجود آمده خبر داده و افزودند: ظاهرا در این خصوص نمایندگان آنها اقدامات موثری را انجام داده‌اند اما در مقابل مدیریت آبفا به جای همراهی در صدد توبیخ اعضای فعال این نهاد صنفی برآمده است.

آنها می‌گویند پرداخت نشدن مطالبات مربوط به حق بیمه آنها در باعث شده‌است تا بیمارستانها و درمانگاهای طرف قرار داد با شرکت بیمه گر خدمات  خودرا به کارگران  به حداقل برسانند و در مقابل آن دسته از کارکنانی هم که تاکنون موفق به استفاده از خدمات بیمه شده‌اند نتوانند طبق قرار داد منعقد شده هزینه‌های از جیب داده شده را پرداخت کنند.

کارگران تهران کارگران آبفای تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر