کد خبر: 404777 A

صبح امروز اتفاق افتاد:

بیش از 300کارگر معدن ذغال سنگ طرزه صبح امروز در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل ساختمان اداری این معدن در شاهرود تجمع کردند.

کارگران معادن ذغال سنگ البرز شرقی با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: صبح امروز شنبه ( 6 شهریور‌ماه) بیش از سیصد نفر از همکاران آن‌ها در محوطه این واحد معدنی تجمع صنفی برپا کردند.

این کارگران افزودند: بیش از هزار کارگر هستیم که چهارماه است  مزد پرداخت نشده طلبکاریم و تا این لحظه با وجود برپایی چند نوبت اجتماع صنفی و مراجعه به مسئولان مربوطه هیچ تغییری در شرایط ما ایجاد نشده است.

طبق اظهارات کارگران طزره، کارفرما در تجمعات قبلی با حضور در جمع معترضان به آنان وعده داده بود که در صورت تامین مالی تا روز‌های آینده بخشی از طلب مزدی آنها را پرداخت خواهد کرد اما ظاهرا چون خریداران ذغال سنگ هنوز به تعهدات مالی خود در برابر کارفرما عمل نکرده‌اند هنوز آنها بستان‌کارند.

کارگران معدن طزره با یادآوری اینکه محل کار آنها یکی از معادن البرز شرقی محسوب می‌شود، افزودند: در حال حاضر بابت دستمزد  اردیبهشت ، خرداد ، تیر ومرداد طلبکارند این در حالی است که کارگران دستمزد فروردین ماه خود رابا تقریبا چهار ماه تاخیر در  پنجم مرداد ماه دریافت کرده اند.

همچنین به نقل از کارگرانی که در اجتماع صنفی امروز شرکت دارند اجتماع صنفی آنها بمدت یک ونیم ساعت از هفت ونیم تا 9 صبح ادامه داشته وپس از آن کارگران با وعده کارفرمای جدید معدن طزره واعضای شورای کارگری به کار خود بازگشته اند.

 

 

کارگران سمنان کارگران معدن طزره کارگران معذن البرز شرقی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر