کد خبر: 404901 A

کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه می‌گویند که کارفرمای فعلی این مجتمع صنعتی و کشاورزی هنوز بابت دو تا 4 ماه معوقات مزدی پرداخت نشده به آنها بدهکار است.

تعدادی از کارگران  مجتمع نی شکر هفت تپه در تماس با خبرنگار ایلنا افزودند: این مطالبات مزدی مربوط به ماه‌های اخیر است و برهمین اساس هر کارگر رسمی و قراردادی به ترتیب بابت دوماه وچهار ماه  کار انجام داده، مزد طلبکار است.

از قرار معلوم از مجموع این کارگران حدود یک‌هزارو 200 نفرکارگر رسمی و حدود یک‌هزار کارگر  دیگر روز مزد هستند.

این کارگران با بیان اینکه معوقات مزدی کارگران رسمی کارخانه به ماههای تیر ومرداد ماه مربوط می شود، افزودند: این در حالی است که کارگران روزمزدی علاوه بر این طلب مزدی پرداخت نشده بابت دستمزد ماه‌های بهمن واسفند سال گذشته (94) نیز طلبکارند.

همچنین برپایه این اطلاعات ، 650نفر از کارگران این واحد تولیدی که از دست کم دوسال پیش مشمول بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت وزیان آور قرار دارند اما به دلیل آنکه کارفرمای آنها هنوزبابت سهم 4درصدی حق مربوط به سابقه سخت و زیان‌آور آنها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است فعلا در وضعیت نامشخصی قرار دارند.

به ادعای منابع کارگری ایلنا وضعیت به وجود آمده درحالی ادامه دارد که 50 نفر از  کارگران مشمول بازنشستگی به دلیل پی گیری مطالبات مزدی خود وسایر همکارانشان از  مدتها قبل از کارخانه خارج شده اند اما  خبری از پرداخت سهم 4 درصدی  سختی کارشان از سوی کارفرماوسایر مطالبات آنها نیست.

 همچنین به نقل از کارگران این واحد گفته می شودجدا از مطالبات کارگران شاغل  وبازنشسته در کارخانه حدود 70 نفر از رانند‌های وانت‌های باری استیجاری به همراه رانند های سرویس های ایاب وذهاب  کارگران هر کدام به ترتیب 6 وسه ماه  معوقات مزدی طلبکارند.

در عین حال به نقل از کارگران  مجتمع نی شکر هفت تپه گفته می شود که کارفرمای جدید کارخانه طی ماه های اخیر با  افزایش تعداد نیروهای بخش حراست ونگهبانی در محوطه  کارخانه سعی  دارد از  وقوع  احتمالی اعتراضات صنفی کارگران جلوگیری کند که این موضوع  باعث اعتراض کارگران شده است.

کارگران خوزستان کارگران نی شکر هفت تپه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر