کد خبر: 405410 A

یک فعال صنفی کارگری خبر داد:

یک فعال صنفی کارگری گفت: به احتمال قوی در برنامه ششم توسعه نیز به سازمان تامین اجتماعی این اجازه داده خواهد شد تا به تشخیص خود مستمری کارگران متقاضی بازنشستگی را براساس میانگین 5 سال آخر پرداختی حق بیمه‌ تعیین کند.

علیرضا حیدری  عضو هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: مطابق قانون تامین اجتماعی، مدیریت سازمان باید براساس میانگین دو سال آخر حق بیمه پرداخت شده کارگران متقاضی بازنشستگی نسبت به محاسبه مستمری‌های آنها اقدام کند.

وی افزود: اما از آنجاکه سازمان تامین اجتماعی مدعی است که در سالهای گذشته کارفرمایان از این مقررات سوء استفاده کرده‌اند، در طول برنامه پنجم توسعه این اختیار قانونی را به دست آورد که در صورت تشخیص مدت زمان تعیین شده برای محاسبه مستمری بازنشستگی را از دو سال به 5 سال افزایش دهد.

این کارشناس بیمه های اجتماعی کارگران افزود: براین اساس چنانچه کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در زمان محاسبه مستمری بازنشستگی کارگران متقاضی متوجه افزایش غیر منطقی و ناگهانی حق بیمه کارگر در دو سال آخر خدمت می‌شدند؛ به استناد اختیار قانونی خود مدت زمان محاسبه از افزایش می‌داند.

حیدری بابیان اینکه این رویه سازمان تامین اجتماعی در طول برنامه پنجم توسعه صدای اعتراض بسیاری از کارگران را در آورد؛ افزود: واقعیت این است که در بسیاری از کارگاه‌ها لیست‌های حق بیمه کارگران برمبنای دستمزدهای غیر واقعی و نزدیک به نرخ‌های حداقلی تعیین می‌شود و تنها زمانی که کارگر در آستانه بازنشستگی قرار می‌گیرد کارفرمایان حاضر می‌شوند تا حق بیمه واقعی او را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

وی ادامه این رویه از منظر اقتصاد خرد به سود کارفرمایان و کارگران است اما از منظر اقتصاد کلان تامین کننده منافع بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی نیست و به همین دلیل سازمان توانست در طول برنامه گذشته برای خود اختیارات قانونی جدیدی را کسب کند.

به باور حیدری مادامی که کارفرمایان حاضر نشوند تا به صورت واقعی هزینه بیمه کارگران را پرداخت کنند این رویه به زیان کارگرانی که متقاضی بازنشستگی هستن تمام خواهد شد.

این کارشناس بیمه های اجتماعی کارگران گفت: از آنجا که به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی از اختیارات جدید خود در طول برنامه پنجم توسعه راضی بوده باشد به همین دلیل هیچ بعید نیست که بار دیگر این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شود به این ترتیب کارشناسان سازمان تامین اجتماعی بتوانند بازهم در طول برنامه جدید توسعه به تشخیص خود مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را افزایش دهند.

مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر