کد خبر: 410325 A

با وجود جابه‌جایی پیمانکار هنوز ادامه دارد:

منابع کارگری ایلنا در پروژه قطار شهری اهواز از تعویق دست کم7 ماه دستمزد حدود 400کارگر بخش حراست فیزیکی شرکت پیمانکاری کیسون خبر می‌دهند.

کارگران نگهبان پروژه قطاری شهری اهواز صبح امروز دوشنبه (23 شهریور ماه) به ایلنا گزارش دادند که با وجود پیگیری مداومی که برای دریافت به موقع دستمزدشان انجام داده‌اند اما پیمانکار مربوطه از بهمن ماه سال گذشته تاکنون نسبت به انجام تعهدات مزدی خود بدحساب بوده است.

برپایه این اظهارات مسئولیت کنونی این کارگران از سال 91 تاکنون به همان شرکتی پیمانکاری در  حال حاضر مجری پروژه قطار شهری اهواز است، سپرده شد اما پیمانکار جدید نیز مانند پیمانکار سابق تاکنون در قبال آنها خوش حساب نبوده است.

این کارگران که شمار آنها در حال حاضر 400 نفر است  از قرار معلوم علاوه بر دستمزد، بابت پرداخت نشدن به موقع حق بیمه‌های خود طلبکارند و در همین رابطه گفته می‌شود که به دلیل بدحسابی پیمانکار، سازمان تامین اجتماعی دفترچه‌ بیمه‌های آنها به صورت ماهانه تمدید می‌کند.

به گفته کارگران پروژه قطار شهری اهواز جدا از مشکل کنونی نزدیک به 180 نفر از آنها بابت بخشی از مزایای مزدی حق سنوات، حق مرخصی، عیدی و پاداش مربوط سال‌های 87 تا 91 از شرکت پیمانکاری قبلی طلبکارند.

آنها در توضیح مشکل این گروه از همکاران خود گفتند:  کارگران یادشده بعد از جابه‌جایی پیمانکار  در سال 92 برای پی گیری طلب معوقه خود از پیمانکار سابق به اداره کار غرب اهواز شکایت کردند و برهمین اساس حتی حکم دریافت معوقات مزدی خود را گرفته‌اند اما چون اثری از پیمانکار سابق (شرکت میثاق سبز حافظان) وجود ندارد، هنوز امکان اجرای حکم صادره را پیدا نکرده‌اند.

در عین حال این کارگران با بیان اینکه مجریان اصلی پروژه قطار شهری اهواز بدون رعایت تشریفات قانونی با پیمانکار قبلی واحد انتظامات تسویه کرده‌اند، یادآور می‌شوند: برابر قانون کار کارفرمای اصلی می‌بایست قبل از تسویه حساب از بابت پرداخت شدن معوقات مزدی کارگرانی که در استخدام پیمانکار بوده اند اطمینان پیدا می‌کرد و این درست همان اتفاقی است که در مورد ما افتاده است.

کارگران خوزستان کارگران قطار شهری اهواز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر