کد خبر: 414056 A

جمعی از کارگران قرارداد مستقیم شهرداری شوشتر صبح امروز (دوشنبه 5مهرماه) در اعتراض به تغییر تصمیم مدیران شهری برای بازگرداندن پیمانکاران نیروی انسانی مقابل ساختمان فرمانداری و دفتر نماینده شوشتر درمجلس تجمع کردند.

کارگران معترض به ایلنا گفته‌اند: حدود  180 نفر هستیم که از دو سال پیش بصورت مستقیم  با شهرداری شوشتر همکاری داریم اما اخیرا شهرداری قصد دارد تا مسئولیت همه کارگرانی را که در بخشهای مختلف فضای سبز ، خدماتی ،موتوری ،آتش نشانی کار می‌کنند را به پیمانکاران مختلف واگذار کند.

این کارگران که در حال حاضر مخالف تغییر رابطه استخدامی خود هستند؛ یادآور می‌شوند: پیش از این تجربه کار کردن برای پیمانکاران مختلف و بدحسابی‌های آنها را داشته‌ایم و برای همین از تکرار به خطر افتادن امنیت شغلی خود به شدت نگرانیم.

آنها بایادآوری اینکه هنوز به دلیل بدحسابی های پیمانکاران پیشین بابت معوقات مزدی پرداخت نشده طلبکارند،افزودند: در طول دو سالی که با شهرداری شوشتر به صورت مستفیم کار می کنیم احساس آرامش وتامین امنیت شغلی داریم اما اتفاقی که قرار است درروز های آینده با ورود دوباره پیمانکاران برای ما بیفتد باعث نگرانی شده است.

آنها گفتند: برخلاف ادعای برخی مسئولان شهرداری که مدعی اند ورود پیمانکار باعث بهتر شدن شرایط کار کارگران می‌شود، این باور را نداریم و به همین دلیل به نشانه اعتراض تجمع صنفی امروز را برپا کردیم.

42

44

کارگران خوزستان کارگران شهرداری شوشتر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر