کد خبر: 414212 A

مقابل چشمان کارگران پارس‌خودرو رخ داد؛

کارگران پارس‌خودرو می‌گویند روزهای اخیر مدیران خدمات رفاهی کارخانه برای جلوگیری از حوادث کار اقدام به قربانی‌کردن گوسفند کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، این روزها کارگران پارس خودرو روزگار غریبی را می‌گذرانند؛ از یک طرف حجم تولید از تابستان به این طرف، دو برابر شده و این اتفاق بابت از آنجا که باعث افزایش احتمالی مزایای مزدی است، مایه مسرت و خوشحالی کارگرانی است که باید بیشتر کار کنند اما از طرفی آنچه مایه نگرانی و دل‌شوره آنها شده، احتمال افزایش حوادث کار است.

در محیط های کاری همواره رابطه مستقیمی میان افزایش ساعات کاری و حجم تولید روزانه با افزایش احتمال وقوع حوادث کاری وجود دارد و همین نکته باعث شده کارگران پارس‌خودرو با دیدن مجموعه تحولات اخیر بگویند که هم خوشحال‌ایم و هم نگران ...

از همه عجیب‌تر، واکنش اخیر برخی مدیران است به نگرانی‌های کارگران. روزهای گذشته، از جانب مدیر رفاهی پارس خودرو مقابل ورودی یکی از سالن‌های کارخانه که به تازگی محل وقوع یک حادثه نیز بوده، گوسفندی قربانی می‌شود.

سوای اینکه می‌توان این اقدام  را در راستای رسم معمول قربانی کردن احشام به مناسبات اعیاد قربان و غدیر ارزیابی کرد اما ظاهرا توسط آن گروه از کارگرانی که شاهد ماجرا بوده‌اند، عنوان می‌شود «این عمل،  واکنشی است با هدف دور کردن قضا و بلا و چشم بد از تمامی کارگران شاغل در کارگاه‌ها...»

عجیبی ماجرا آنجاست که با مراجعه به مقررات روابط کار مشخص می‌شود، توجه به اصول ایمنی و بهداشت روابط کار در همه احوال به ویژه زمانی که فعالیت تولید افزایش یافته از بروز حوادث کار  جلوگیری می کند.

اگر این تدبیر اخیری که مدیران مربوطه در این واحد صنعتی اندیشیده‌اند اصلی‌ترین راهکار یک کارفرما برای کاستن از حوادث کار تلقی شود، کارگران حق دارند در دوراهی بیم و امید  و در دایره تردید باقی بمانند؛ کارگرانی که در اوج نگرانی‌ همچنان از افزایش تولید خوشحال‌اند ...

کارگران پارس خودرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر