کد خبر: 414714 A

یک فعال صنفی معلمان:

یک فعال صنفی معلمان در ارتباط با تجمع روز گذشته فرهنگیان بازنشسته گفت: عدم اعتقاد به رفاه این قشر از جامعه در مسئولان دیده می شود.

«محمدتقی سبزواری»، فعال صنفی معلمان شیراز در گفتگو با ایلنا در ارتباط با تجمعات صنفی فرهنگیان بازنشسته با بیان این مطلب که بازنشستگان نماد شخصیت و جایگاه کرامت انسان ها در جامعه هستند، گفت: کشوری که از لحاظ مادی خود را سرشار از منابع می داند و به فرهنگ فرهیخته اش می بالد، نباید سالمندان برای رفاه حداقلی،  تجمع اعتراضی بر پا کنند.

وی افزود: وجود این تجمعات اعتراضی در شرایطی که  تعدادی پیرزن و پیرمرد در زیر آفتاب نای ایستادن ندارند،  زیبنده نظامی که در قانون اساسی و اسناد فرادستی ، کرامت انسانی را هدف غایی می داند، نیست.

سبزواری ادامه داد: بدون تردید تجمع بازنشستگان، نماد تخلف دستگاه های اجرایی است و اگر رسیدگی به معیشت بازنشستگان در برنامه توسعه دیده شود و وزارت رفاه و کمیسیون اجتماعی مجلس به آن اعتقاد داشته باشند، به راحتی با یک انضباط مالی مطالبات حداقلی بازنشستگان قابل دسترسی است.

وی تاکید کرد:  شرایط فعلی صندوق‌های بازنشستگی نشاندهنده عدم اعتقاد به رفاه این قشر از جامعه است.

این فعال صنفی معلمان شیراز در ادامه گفت: می بایست توجه داشت که یکی از شروط توسعه همه جانبه توجه به بازنشستگان است. آقایان فکر می کنند که به نیروی کار بازنشستگان نیازی نیست،  پس ارزش توجه هم ندارند. غافل از اینکه ، شاغلین شرایط و زندگی بازنشستگان را بطور پیوسته رصد می کنند و آینده خودشان را در این آینه می بینند.

سبزواری در پایان اظهار داشت: در شرایط فعلی که گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌های بازنشستگان وجود ندارد، این تجمعات قانونی که براساس اصل 26 قانون اساسی انجام می‌شود،  اجتناب ناپذیر است و بدون تردید در آینده نیز ادامه خواهد داشت. باید گفت، بهترین عملکرد اعتدالی را مردم دارند و دولت باید با فهم این موضوع، نهایت همکاری و همیاری را در برآورده کردن مطالبات صنفی به عمل آورد.

بازنشستگان آموزش وپرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر