کد خبر: 421960 A

به پیشنهاد دولت در لایحه برنامه ششم مطرح شد:

در ادامه سیاست‌های تمامیت خواهانه پزشکان مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهاد افزایش سهم بیمه درمانی کارکنان کشوری و لشگری را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس پیشنهادی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بند 3 ماده 19 قانون برنامه ششم توسعه کشور مطرح شده است، حق بیمه خانوارهای کارکنان شاغل و بازنشسته کشوری و لشگری به هفت درصد مجموع تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنها افزایش خواهد یافت.

پیشنهاد این افزایش که قطع یقین چراغ سبز مدیریت کنونی وزارت بهداشت را به عنوان پشتوانه همراه دارد، در حالی از سوی دولت در لایحه قانون برنامه ششم گنجانده شده است که تا پیش از این مبنای کسر شدن سهم بیمه درمانی این خانوارهای کارکنان شاغل و بازنشسته لشگری و کشوری ، 6 درصد مبلغ حقوق مستمر آنها بوده است. این خانوارها، ارزش حقوق دریافتی ماهانه آنها به طور متوسط تا دو برابر حداقل مزد تعیین شده در قانون کار است.

نکته دیگر اینکه برابر قانون کنونی سهم 6 درصدی بیمه درمان خانوارهای کارکنان لشگری و کشوری به نسبت 2-2-2 میان دولت، دستگاه پرداخت کننده حقوق و شخص حقوق بگیر تقسیم می‌شود اما در لایحه پیشنهادی  وضعیت تقسیم این هزینه جدید مشخص نیست.

به بیان ساده‌تر  حقوق‌بیگران شاغل و بازنشسته لشگری و کشوری در تمامی رده‌های شغلی و سازمانی  در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی باید از ابتدای به اجرا درآمدن قانون برنامه ششم توسعه معادل هفت درصد مجموع حقوق و مزایای دریافتی خود را به عنوان سهم بیمه درمان خود و اعضای خانواده‌شان پرداخت کنند.

قطع یقین ارزش ریالی این مبلغ جدید و شناور سهم حق بیمه درمانی به مراتب از ارزش ریالی رقم ثابتی که تا پیش از این تحت همین عنوان از درآمد خانوارهای کارکنان شاغل و بازنشسته لشگری و کشوری کسر می‌شد بیشتر خواهد بود.

کارکنان دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر