کد خبر: 429664 A

توسط شورای عالی حفاظت فنی صورت گرفت:

بازنگری و اصلاح آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق در یکصد و سی وسومین جلسه شورای عالی حفاظت فنی تصویب شد.

به گزارش ایلنا، یکصد و سی وسومین جلسه شورای عالی حفاظت فنی با حضور مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورایعالی حفاظت فنی و مدیر کل دفتر فنی نظارت و انتقال شرکت توانیر و کارشناسان آن دفتر به همراه سایر اعضاء شورا با دستور کار « بازنگری و اصلاح آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق » برگزار شد .

در این جلسه اصابتی در مقام مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورایعالی حفاظت فنی با اشاره به دلایل عمده بازنگری و اصلاح آیین نامه مذکور ، روند اجرای تهیه پیش نویس نهایی را تشریح و ابراز امیدواری کرد با تصویب و اجرایی شدن این آیین نامه گامی موثر در ایمن سازی هرچه بیشتر محیط و خطوط انتقال نیروی برق برداشته شود.

سپس علیپور مدیر کل دفتر فنی نظارت و انتقال شرکت توانیر با تشریح اهمیت آیین نامه مذکور در ایمن سازی محیط های کار در خطوط انتقال نیروی برق وتاثیر آن در کاهش حوادث ناشی از کار در این فعالیت به جزییات دلایل بازنگری و اصلاح آیین نامه اشاره کرد.

پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نقطه نظرات اعضاء " آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق " در دو فصل مشتمل بر 84 ماده ، 6 تبصره و یک ضمیمه شامل 15 ضمائم تدوین شد.

حوادث کار کارگران آب و برق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر