کد خبر: 440151 A

پرداخت دستمزد حدود108 کارگر پیمانی اتوبوس رانی آبادان در استان خوزستان دست کم سه ماه به تاخیر افتاده است.

منابع کارگری ایلنا در آبادان گزارش دادند، این کارگران که در شرکت اتوبوس رانی آبادان تحت مسئولیت شرکت‌ واسطه نیروی انسانی (پیمانکاری) تحت عناوین شغلی راننده، تعمیرات، موتوری و ستادی مشغول کارند دست کم در سه ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده اند.

به گفته کارگران، معوقات حقوقی نیروی کار اتوبوس رانی آبادان  در ماه‌های  مهر ، آبان و آذر سال جاری به تاخیر افتاده است. همچنین کارگران بخشی از دستمزد شهریور ماه  خود را از پیمانکار طلبکارند.

به گفته این کارگران از مجموع 140  کارگر شاغل درشرکت اتوبوس رانی آبادان، نزدیک به 108 نفر را کارگران پیمانکاری ومابقی را کارگران رسمی تشکیل می‌دهند  که  کارگران پیمانکاری علاوه بر آنکه دستمزد خود را با تاخیر دریافت می‌کنند، از شرایط کار با این شرکت پیمانکاری رضایت ندارند و خواستار تغییر وضعیت شغلی خود هستند.

بنا بر ادعای کارگران، همه امکانات  از قبیل مالکیت خودرو ها ،هزینه های حمل ونقل شهری  وحتی پرداخت حق بیمه کارگران پیمانی از سوی  شرکت اتوبوسرانی آبادان  تامین می شود این در حالیست که پیمانکار در این بین بدون هیچ نقشی هر ماهه فقط بخشی از دستمزد کارگران را به خود اختصاص می دهد.

به گفته این کارگران، همکاران رسمی و قرارداد مستقیمشان از مزایا‌ی ویژه‌ای همانند پاداش، حق طرح طبقه بندی مشاغل وغیره.. برخورداند اما این مزایا به ما کارگران پیمانکاری تعلق نمی‌گیرد.

همچنین به نقل از این کارگران که  دارای سوابق  6  تا 10 ساله هستند، در بخش دیگری از مطالبات خود گفتند،چندین سال است حدود 100 کارگر رسمی وقرار دادمستقیم شاغل در شرکت اتوبوس رانی آبادان بازنشسته شده‌اند این در حالیست که کارگران پیمانی از سازمان اتوبوس رانی آبادان انتظار داشتند برای بالا بردن انگیزه کاری  ، آنان را جایگزین نیروی کار بازنشسته می کرد.

کارگران خوزستان کارگران حمل ونقل کارگران اتوبوسرانی آبادان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر