کد خبر: 448011 A

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل اولین جلسه « ستاد راهبری نظام نامه ایمنی صنعت نفت» در اداره کل بازرسی کار خبر داد.

به گزارش ایلنا، ، محمد اصابتی مدیرکل بازرسی کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورایعالی حفاظت فنی با اعلام این خبر گفت: این جلسات بمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم اجرای دقیق مفاد نظامنامه توسط واحدهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کشور و هماهنگی های لازم در استانها تشکیل خواهد شد و به منظور ترویج نظام نامه مذکور جلساتی با شرکتهای پتروشیمی در مناطق عملیاتی عسلویه و بندر ماهشهر تا پایان سال جاری توسط وزارت نفت برگزار خواهد شد .

اصابتی با بیان اینکه دبیرخانه کارگروه درحال حاضر در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( اداره کل بازرسی کار) استقرار یافته است برتشکیل جلسات ستاد راهبری تا پایان سال جاری به صورت هر دو هفته  یکبار تاکید نمود.

اولین جلسه ستاد راهبری نظام نامه ایمنی صنعت نفت ، 18 دی ماه جاری در اداره کل بازرسی کار تشکیل  شد .

حوادث کار کارگران نفت، گاز و پتروشیمی کارگران خوزستان کارگران عسلویه کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر