کد خبر: 452671 A

عضو کارگری شورای عالی کار:

یک فعال صنفی کارگری معتقد است در مورد کارگران پلاسکو بایستی ماده 148 قانون کار و برخورداری از حق بیمه بیکاری به درستی اجرایی شود.

علی خدایی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با ایلنا در ارتباط با کارگران بیکارشده ساختمان پلاسکو با تاکید بر لزوم اجرایی شدن وعده ها گفت: بهتر است به نص صریح قانون مراجعه شود وکارگران بیمه نشده در‌هیات های تشخیص اقامه دعوی کنند.

وی ادامه داد: در صورت اثبات رابطه کارگری وکارفرمایی(فراموش نشود کارگاه از بین رفته ولی کارفرما حاضراست) طبق نص صریح ماده ۱۴۸قانون، بایستی کارفرما را مکلف به واریز حق بیمه کارگر کنند.

عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه افزود: این قسمت همانجایی است که انتظار میرود دولت حق بیمه معوق کارگران را در جهت کمک به کارفرما تقبل کند و در این میان، بنیاد مستضعفان، هم به عنوان مالک اصلی ساختمان و هم به عنوان متولی کمک به ضعفا و آسیب دیدگان، بهتر است وارد عمل شود و در پرداخت معوقات کارفرمایان پلاسکو به دولت کمک کند.

خدایی با بیان این که روشن است مسئولیت و درصد قانون گریزی همه نهادهای مربوطه از جمله مدیران شهری، بازرسی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و در نهایت بنیاد مستضعفان در مقام مالک ساختمان در بروز فاجعه پلاسکو بایستی توسط ارزیابی کارشناسانه و حقوقی مشخص شود، تصریح کرد: در گام اول و پیش از هر اقدام کارشناسی، بنیاد مستضعفان جدا از تعهدات و وظایف مالکیتی خود می‌تواند به عنوان یک نهاد حاکمیتی که وظیفه حمایت از افراد نیازمند را دارد؛ در کاهش تبعات خسارات وارده به کارگران و حتی کسبه ساختمان ویران شده پلاسکو انجام وظیفه کند.

این فعال کارگری تاکید کرد: تنها در صورت پرداخت حق بیمه معوقه کارگران بیمه نشده است که آنها می توانند از بیمه بیکاری بهره مند شوند.

 وی ادامه داد: جهت تسریع درروند این امر، ادارات کار باید رسیدگی به  دعاوی کارگران بیکار شده پلاسکو را دراولویت قرار داده وبه طور ویژه رسیدگی کنند وتامین اجتماعی نیز می‌توانند سیر مراحل اداری را سریعتر انجام دهد و براساس ماده 40 تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداری کند، سازمان  خود حق بیمه را راسا تعیین و از طرف کارفرما مطالبه و وصول نماید.

خدایی در پایان اظهار داشت: این نگرانی وجود دارد که که پس ازمدتی موج احساسات برانگیخته شده فروکش کند واین کارگران به همراه وعده های داده شده به فراموشی سپرده شوند.

کارگران پلاسکو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر