کد خبر: 456778 A

در ده ماهه نخست سال جاری رخ داد؛

در ده ماهه اول سال جاری، 64 نفر بر اثرحوادث کاری دراستان آذربایجان شرقی جان خودرااز دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 47 نفر بود، حدود36درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، در ده ماهه اول سالجاری 64 نفر بر اثرحوادث کاری دراستان آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که  47 نفر بود حدود36درصد افزایش یافته است. یک نفر از فوت شدگان در این مدت زن بوده است.

به گزارش16بهمن روابط عمومی پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، درطی این مدت تعداد یکهزارو 83 نفر نیز بر اثر حوادث کار در استان مصدوم شدند که از این تعداد 27 نفر زن ویکهزارو10 نفر مرد بودند. تعداد مصدومین حوادث کاری درده ماهه اول سال گذشته یکهزارو147نفر بود که این آمار درده ماهه سالجاری 3 درصد کاهش یافته است.

بر اساس همین گزارش در طی دیماه امسال تعداد 6 نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آماردر مدت مشابه سال گذشته 4 نفر بوده است.

همچنین76 نفرنیز به علت مصدومیت حوادث کاری در دیماه به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به آذر ماه سال گذشته کاهش حدود 76 درصدی را نشان می دهد.

گفتنی است تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال 94 برابر با 50 نفر بود که همگی آنان مرد بودند.تعداد کل مصدومین حوادث کار نیز در سال 94 برابر با یک هزارو310نفر بود که از این تعداد 28 نفر زن و یکهزارو 282 نفر مرد بودند.

 

حوادث کار کارگران آذربایجان شرقی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر