کد خبر: 462584 A

35 نفر از کارکنان پیمانکاری بیمارستان اندیمشک از سوی پیمانکار این بیمارستان اخراج شدند

به گزارش ایلنا، 35 نفر از کارکنان پیمانکاری بیمارستان اندیمشک از سوی پیمانکار این بیمارستان اخراج شدند.

به گفته منابع محلی، مدیر شبکه بهداشت و درمان اندیمشک در خصوص علت اخراج گفته است نیروهایی که نسبت به اخراج آنها از بیمارستان اقدام شده رابطه استخدامی با بیمارستان نداشتند.

بنا به اظهار «سیما جمشیدی» در سالهای اخیر نیز 75 نفر برای نظافت بیمارستان امام علی(ع) جذب شده بودند که به علت نداشتن رابطه استخدامی اخراج شدند.

وی افزود: برای رفع مشکل نظافت بیمارستان به اجبار به صورت روزانه پنج نفر روزمزد در طول هفته و به طور چرخشی از 35 نفر استفاده می شد.

به گفته وی، با توجه به برگزاری مناقصه جدید پیمانکاری خدمات بیمارستان و جذب پیمانکار ، 14 نفر نیرو از سوی وی جذب شد.

امام علی بیمارستان شبکه بهداشت و درمان مناقصه اخراج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر