کد خبر: 462702 A

یک عضو کارگری شورای عالی کار به ایلنا خبر داد:

یک عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اولین جلسه شورای عالی کار در خصوص مزد سال 96 می‌گوید محور اصلی جلسات آتی شورای عالی کار در خصوص عدد نهایی هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری خواهد بود.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: شب گذشته اولین جلسه شورای عالی کار در ارتباط با مزد 96 برگزار شد و در این جلسه طبق معمول هرسال در خصوص کلیات وضع اقتصادی کشور و وضعیت معیشت کارگران میان اعضای این شورای عالی  گفتگو شد. 

خدایی  تصریح کرد: در جلسه روز گذشته مقرر شد که با توجه به حساسیت بحث مزد جلسات مزدی شورای عالی کار به صورت هفتگی برگزار شود.

این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه محور اصلی جلسات آتی شورای عالی کار در خصوص عدد نهایی هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری خواهد بود،  گفت: با توجه به توافقی که پیش از این در کمیته تخصصی مزد به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های شورای عالی کار در خصوص محاسبه فرمولی جامع برای سبد معیشت صورت گرفته است، انتظار داریم که هفته آینده عدد نهایی هزینه‌های سبد معیشت در ستاد تخصصی مزد اعلام شود و جلسات آتی شورای عالی کار در این خصوص است.

شورای عالی کار کارگران و هزینه سبد معیشت دستمزد 96
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر