کد خبر: 464597 A

روز گذشته اتفاق افتاد:

گروهی از کارگران روزمزدی بخش صنعتی نیشکر هفت تپه عصر روز گذشته در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل ساختمان کارخانه ، تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، گروهی از کارگر  روز مزدی شیفت عصر  کارخانه نیشکر هفت تپه بعداظهرروز گذشته (دوشنبه 9 اسفند ماه) مقابل  ساختمان صنعتی مجتمع در شوش تجمع کردند.

به ادعای یکی از کارگران  حاضر در این اجتماع صنفی، دلیل این اعتراض صنفی بی‌توجهی کارفرما نسبت به پرداخت مطالبات کارگران  روزمزد است.

معترضان خود را پیگیر مطالبات صنفی حدود 1300 کارگر معرفی می‌کردند، افزودند: جدا از اینکه دستمزد ماهای دی وبهمن خود را دریافت نکرده‌ایم هنوز بابت مطالبات بهمن واسفند ماه سال 94 بستان کاریم.

به گفته یکی از این کارگران همزمان با اعتراض روز گذشته آنان  اجتماع کارگران نی بر نیز در محوطه کمپ  به دلیل محقق نشدن مطالبات بیمه آنان ادامه داشته است .همچنین حدود 80 راننده  خودروهای تریلی وتراکتور نی کش نیز برای چندین ساعت در اعتراض به دریافت نکرده مطالبات چند ماه خود دست از کار کشیده بودند.

طبق اظهارات وی، از قرار معلوم کارفرما برای پرداخت هر کدام از گروهای معترض مجتمع نی شکر هفت تپه زمان بندی مشخص کرده است و قرار است بخشی از مطالبات هر یک از این گروها تا پایان سال جاری پرداخت شود.

کارگران خوزستان کارگران مجتمع نی شکر هفت تپه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر