کد خبر: 464603 A

عضو کارگری کمیته دستمزد مطرح کرد؛

فرامرز توفیقی می‌گوید: در جلسه شب گذشته ستاد مزد، سبد معاش بسیار حداقلی بسته شده و به طور قطع هزینه برآورد شده بایستی در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.

فرامز توفیقی( عضو کارگری کارگروه مزد) در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به جلسه شب گذشته ستاد مزد گفت: تمام تلاش گروه کارگری ستاد مزد بر این بود که سبد به گونه ای بسته شود که جای حرف و حدیث نباشد و با آمار و ارقام بتوانیم از ادله ارائه شده دفاع کنیم.

وی ادامه داد: با همه این اوصاف، سبد معاش، بسیار حداقلی بسته شده و با واقعیت های عینی معیشت تطابق صددرصدی ندارد؛ برای نمونه اقلام بسیاری حذف شده و حداقل قیمت های بازار در نظر گرفته شده.

توفیقی با بیان این که عدد بدست آمده (دومیلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان) در کمیته دستمزد مورد قبول سه ضلع مذاکرات قرار گرفته‌است، افزود: این عدد به شورای عالی کار ارسال خواهد شد و تصمیم‌گیری نهایی در این شورا انجام خواهد شد.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران تاکید کرد: بقیه مساله به شورای عالی کار مربوط می‌شود ولی آنچه مسلم است این است که نتایج به دست آمده بایستی در تعیین دستمزد لحاظ شود و قطعا همین هم خواهد شد.

توفیقی در انتها اظهار داشت: امیدوارم در جلسات شورای عالی کار، یک پیمان دسته‌جمعی دست یافتنی براساس نتایج شب گذشته حاصل شود و بعد سالها، یک گام مثبت برای حل مشکلات معیشتی کارگران برداشته شود.

دستمزد 96
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر