کد خبر: 465890 A

یک اقتصادان مطرح کرد:

یک اقتصادان می‌گوید برای ترمیم قدرت خرید مزدبگیران باید در کنار افزایش دستمزدها برای تثبیت قیمت بها و خدمات مورد نیاز خانواده‌های مزدبگیر نیز توجه جدی کرد.

«آلبرت بغازیان» اقتصاددان به خبرنگار ایلنا گفت: کاهش چشم گیر قدرت خرید خانواده‌های کارگری یک واقعیت است که نمی‌توان منکر آن شد اما باید در نظر داشت که مزدبیگران در کنار افزایش درآمد به تثبیت هزینه‌های زندگی نیز نیازمند هستند.

وی ادامه داد: اگر افزایش مزدی ولو به هر میزان به تنهایی صورت بگیرد و در مورد تثبیت هزینه‌های زندگی اقدام ضروری صورت نگیرد، تغییری در وضعیت اقتصادی خانواده‌های کارگران و سایر مزدبگیران حداقلی ایجاد نخواهد شد.

ور در توضیح منظور خود گفت: در چنین شرایطی بازهم دوباره پس از مدتی در نتیجه افزایش هزینه های زندگی، قدرت خرید تازه افزایش یافته کارگران خنثی و بی‌اثر خواهد شد.

بغازیان گفت: افزایش درآمد و تثبیت هزینه‌ها دو سیاست اقتصادی مکمل یکدیگر هستند.

این اقتصاددان در عین حال با اشاره به افزایش هزینه‌‌های سربار تولید، تصریح کرد: با کاهش سایر هزینه‌های سربار تولید می‌توان سهم دستمزد را در هزینه‌های تولید بالا برد و قدرت اقتصادی خانواده‌های آنها را تقویت کرد.

بغازیان با اذعان بر بحران‌های اجتماعی ناشی از کاهش قدرت خرید کارگران، افزود: لازمه پایان داد به این بحران‌ها حمایت از کارگران از طریق تقویت واقعی و ماندگار قدرت خرید و  در کنار حمایت از تولید مولد است.

کارگران و هزینه سبد معیشت دستمزد 96
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر