کد خبر: 466110 A

صبح امروز انجام شد؛

صبح امروز بیش از دویست نفر از کارگران پلی اکریل مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا صبح امروز بیش از دویست نفر از کارگران  پلی اکریل اصفهان مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند.

تجمع کنندگان می گویند کارخانه تعطیل شده و هشت ماه است دستمزد نگرفته ایم.

کارگران پلی اکریل که از تیرماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند و هیات اجرایی دولت نیز نتوانسته مشکلات این واحد نساجی را حل کند، پیش از این بارها تجمعات اعتراضی برگزار کرده اند اما هیچ پاسخی تا کنون نگرفته اند.

از قرار معلون مدیریت کارخانه به کارگران گفته به بیمه بیکاری مراجعه کنند و هیچ وعده ای حهت پرداخت معوقات نداده است.

کارگران پلی اکریل می گویند شب سال نو شرمنده خانواده هامان هستیم و امیدی به حل مشکلات نداریم؛ راهی به جز تجمعات مکرر برای ما باقی نمانده است.

12

 

کارگران اصفهان کارگران پلی اکریل اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر