کد خبر: 468143 A

در ادامه مذاکرات مزدی سال 96؛

اعضای شورای عالی کار در خصوص چگونگی افزایش سال 96 برای روز یکشنبه (22 اسفند ماه) تشکیل جلسه خواهند داد.

علی خدایی از اعضای اصلی گروه کارگری شورای عالی کار به ایلنا گفت: در ادامه مذاکرات مزدی سال 96 قرار است جلسله شورای عالی کار در ساعت 15روز یکشنبه (22 اسفندماه) در محل ساختمان اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود.

وی افزود: دستور جلسه پیشروی شورای عالی کار نیز تعیین حداقل مزد سال 96 خواهد بود و قرار است گروه دولتی و کارفرمایی پیشنهادات خود را در مورد چگونگی افزایش منجر به جبران دستمزدهای کارگران ارائه کنند.

یادآوری می‌شود که در جلسه اخیر تعیین مزد شورای عالی کار، به ارائه گزارش کارگروه مزد سال 96 در خصوص محاسبه مبلغ 2 میلیون و 489 هزار تومان به عنوان حداقل رقم معاش یک خانوار متوسط سه‌و نیم نفری اختصاص  یافته بود.

دستمزد 96
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر